ALMEDALEN 2016

Riksteatern deltar i Almedalsveckan för att bidra till att kulturen får stor plats där. Vi arrangerar både egna seminarier och deltar i andras, där vi bland annat diskuterar den urbana normen och om scenkonst verkligen kan vara opolitisk. Under En kväll med Riksteatern visar vi glimtar ur den kommande repertoaren på scen med dans, teater, musik och visual vernacular.

KULTURKLYFTAN – VISION OCH VERKLIGHET

Måndag 4 juli 10.00–13.30, Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1

En av de mest brännande frågorna inom den nationella kulturpolitiken handlar om tillgången till kultur. Vilka nås av kulturen? Hur skapas kultur i hela landet? Är kulturen tillgänglig för alla och hur når vi jämställdhet och mångfald?

PROGRAM 
10.00 Inledning

10.10–10.45 Vart är kulturpolitiken på väg? Vad görs åt kulturklyftan?
11.00–11.45 Hur når kulturen ut i hela landet?

Riksteaterns VD Magnus Aspegren deltar i panelen och samtalar om hur alla i hela landet får  möjlighet att delta i kulturlivet. 

12.00–12.40 Speglar kultursektorn Sveriges befolkning?
12.40 Mingel och lunchmacka
13.00–13.30 Kulturen och yttrandefriheten

Riksteaterns konstnärliga ledare för Tyst Teater, Josette Bushell-Mingo, deltar i panelen och samtalar om hur stark yttrandefriheten är för kulturutövare, om vad som helst får sägas i konstens namn och hur vardagen ser ut för kulturarbetare.

Arrangörer: Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Riksteatern

Seminarierna syn- och teckenspråkstolkas och direktsänds.

HUR PÅVERKAR DONALD TRUMP SVENSK SCENKONST? 

Tisdag 5 juli kl.14.15-15.00, Lila Shala, Södertorg 17
Vad som händer i världen påverkar hur konsten ser ut. Att Donald Trump kanske blir USA:s nästa president, att Europa upplever den största flyktingströmmen sedan andra världskriget eller att Ryssland inför så kallade ”anti-gay-lagar” är ämnen som man som konstnär kanske inte kan låta bli att diskutera? Men ska och kan konsten också påverka vad som händer i världen?

Medan vissa menar att konsten har en skyldighet att bidra till politisk förändring anser andra att konsten ska vara ett rum fritt från yttre påverkan. Vad är egentligen konstens syfte, finns det frågor som inte ska lyftas upp på en scen och vilka ämnen är egentligen politiska? Ska och kan scenkonsten vara politiskt obunden?

I Riksteatern seminarium diskuterar vi ifall scenkonsten kan och bör ha en politisk agenda och om scenkonsten som ett politiskt verktyg. I en värld där antirasism och feminism ses som politiska ställningstaganden, går det ens att göra scenkonst som inte är politisk?

Medverkande: Baker Karim, filmkonsulent SFI, Måns Lagerlöf, teaterchef Riksteatern, Gustav Deinoff, konstnärlig ledare Unga Klara, Makode Linde, konstnär, Lars Anders Johansson, journalist och idéhistoriker Timbro.

Moderator: Linda Zachrison, kulturråd Washington

Arrangör: Riksteatern

Seminariet teckenspråkstolkas.

ANMÄL DIG HÄR!

HUR PÅVERKAS KULTUREN AV DEN URBANA NORMEN?

Tisdag 5 juli kl.15.30-16.15, Lila Shala, Södertorg 17
För några år sedan myntades begreppet Den urbana normen, tanken om att staden är normen och att landsbygden är det andra. Är staden framtiden? Och hur påverkas kulturen i så fall? Vilka historier, berättelser och perspektiv får vara viktiga?

Riksteatern vill öppna upp för ett samtal om kultur på landsbygden och landsbygdskulturen. Ett samtal som sträcker sig längre än frågan om strukturer för att möjliggöra kulturupplevelser utanför storstäderna. Ofta hamnar samtalet där, finns det teatrar och möjligheter att uppleva scenkonst på landsbygden? Riksteatern har sedan 1933 sett till att hela Sverige får ta del av högkvalitativ scenkonst och vill nu ta samtalet ett steg längre och prata om vilka berättelser, perspektiv och traditioner från landsbygden som får synas i scenkonsten generellt. Är scenkonsten representativ för hela Sverige, får alla historier höras och synas? Hur skapar vi förutsättningar för att berättelserna från landsbygden får en given roll i scenkonsten?”

Medverkande: Po Tidholm, journalist, Maxida Märak, artist, Karin Jonsson, journalist och grundare av facebookgruppen Glesbygdsgirls, Måns Lagerlöf, teaterchef Riksteatern.

Moderator: Zinat Pirzadeh

Arrangör: Riksteatern

Seminariet teckenspråkstolkas.

ANMÄL DIG HÄR!

EN KVÄLL MED RIKSTEATERN
- HUR SKAPAR VI SCENKONST FÖR ALLA ÖVERALLT?

Onsdag 6 juli kl.20.00-22.00, Länsteatern, Bredgatan 10
Att scenkonst kan göra skillnad både för människor och platser finns det ingen tvekan om. Scenkonsten kan beröra, uppröra, engagera och inspirera. Men vilka når den? Vems berättelser är det som får plats på scen? Och vilka är det som gestaltar dem?

Med en turnerande nationalscen har Riksteatern ett stort och viktigt ansvar. Med hjälp av ideella arrangörer och scenkonst som berör, når Riksteatern många människor och kan göra stor skillnad. Med scenkonsten som verktyg lyfts viktiga samhällsfrågor som till exempel rasism, feminism, hbtq-frågor och tillgänglighet.

Det finns många sätt att uttrycka och diskutera samhällsfrågor med hjälp av scenkonst och under den här kvällen presenteras några av dem. I en scenshow ifrågasätter Riksteatern normer om kön, sexualitet, funktionalitet och urbanitet i en strävan att göra skillnad och erbjuda scenkonst för de människor som bor i Sverige. Under kvällen bjuds det på lättare förtäring.

I programmet:
Nina Simone - Josette Bushell-Mingo och Shapor Bastansiar
Landet inuti - Mårten Andersson och Joakim Rindå
Visual Vernacular - The Ouahid Twins
Dagbrott - Sarakka Gaup, David Lenneman och Mårten Andersson
Beauty and the Beast - Halla Olafsdottir och Amanda Apetrea
Riksteaterns VD Magnus Aspegren
Riksteaterns teaterchef Måns Lagerlöf

Konferencier: Anna-Lena Efverman

Arrangör: Riksteatern

Arrangemanget teckenspråkstolkas.

ANMÄL DIG HÄR!

SCENKONSTEN OCH KUNSKAP

Torsdag 7 juli kl.13.15-15.00, Lila Shala, Södertorg 17
I och med den nya statliga kulturpolitiken fick nationella kulturinstitutioner som Riksutställningar, Riksteatern och Musikverket, f.d. Rikskonserter ett expert- och kunskapsuppdrag. Institutionerna skulle nu att inte bara producera konst utan i likhet med högre konstnärliga utbildningar även producera kunskap. Men hur kan begrepp som kunskapsutveckling och forskning förstås i konstnärliga sammanhang? Hur kan samarbete mellan olika kompetenser se ut i konstnärliga processer och hur kan scenkonstens aktörer samverka i kompetens- och kunskapsfrågor?
Riksteatern bjuder in till ett akvariesamtal om scenkonst, kunskap och kompetens, där du som åhörare får chans att delta om du vill under samtalet. Samtalet är en del av arbetet med att utveckla Riksteaterns expertroll i samverkan med scenkonstinstitutioner, civila samhället och universitet och högskola.

Medverkande: Måns Wrange konstnär och gästprofessor på Stockholms universitet/DSV, Suzanne Osten, dramatiker, regissör och professor, Cristina Caprioli konstnärlig ledare på c.off och ccap/professor i koreografisk komposition och Isak Benyamine, verksamhetsutvecklare, forskning och utbildning på Riksteatern.

Samtalsledare: Gunilla Edemo

Seminariet kräver anmälan. 

ANMÄL DIG HÄR!

MÅNGFALDSPARAD

Torsdag 7 juli kl.15.00, Skeppsbron 2, Visby hamn
Riksteatern manifesterar för mångfald, medmänsklighet och demokrati genom att delta i RFSL:s mångfaldsparad för kärlek, solidaritet och alla kroppars lika rätt att existera.

Arrangör: RFSL

Har du frågor om Riksteaterns aktiviteter i Almedalen? Kontakta Kristina Lindqvist på 08-531 99 329 eller kristina.lindqvist@riksteatern.se