Scen utan gränser

Scen utan gränser, på finska Rajaton näyttämö, är en plattform för samarbete och branschutveckling inom scenkonst. Verksamheter inom utbildning, kultur och näringsliv i Sverige och Finland har gått samman för att gemensamt åstadkomma en långsiktig utveckling inom områdena konstnärligt utbyte, interaktivitet, teknik och ledarskap.

Plattformen tar avstamp i ett gästspelssamarbete mellan Sverige och Finland som har pågått sedan 2005. 2009 breddades samarbetet till att innefatta fler utvecklingsområden och samarbetsparter när en avsiktsförklaring mellan länderna undertecknades. Idag pågår arbetet med att bygga en hållbar samarbetsplattform och med att identifiera och genomföra utvecklingsprojekt. Att så många ledande verksamheter från olika sektorer har samlats kring ett gemensamt mål är unikt och visionen är en plattform där många verksamheter och länder deltar i gränsöverskridande samarbeten för att främja scenkonsten.

Genom Scen utan gränser drar vi nytta av varandras erfarenheter och delar med oss till varandra men hittar också nya sätt att återkoppla och mäta resultat. Något som får allt större betydelse för att kunna skapa underlag för politiska beslut och befästa scenkonstens roll i samhällsekonomin. Vi skapar ett kretslopp av kunskap och säkrar en hållbar branschutveckling. Det är en investering att samverka.

Ett tidigt resultat av plattformen är en breddad arbetsmarknad för scenkonstutövare. Genom att arbeta med fler samproduktioner uppstår möjligheter att röra sig över landsgränserna och skapa nya kontaktytor. Dessutom har plattformen en unik möjlighet att sammanföra regioner och enskilda teatrar för samverkan och utbyte.

Plattformen administreras och förvaltas fr. o. m. 2014 av Riksteatern i Sverige. Du kan läsa mer om Scen utan gränser på www.scenutangranser.se 

Hanaholmen Kulturcentrum: www.hanaholmen.fi/sv

 


Avsiktsförklaringen undertecknas i Helsingsfors 2011 av bland andra Jussi Helminen, Esbo Stadsteater, Gunvor Kronman, Hanaholmen kulturcentrum och Birgitta Englin, Riksteatern.