Digitalisering

Riksteatern och digitalisering

Riksteatern har sedan flera år tillbaka undersökt hur scenkonsten på olika sätt kan använda sig av de olika möjligheter som en digitalisering innebär. Anledningen till att Riksteatern har engagerat sig i denna fråga är flera. Dels för att se hur digitalisering på olika sätt kan bidra till att skapa spännande scenkonst i nya format, dels för att se hur det kan öka tillgängligheten till scenkonst i olika delar av landet.

Aktuellt just nu
Digitalt pilotprojekt: Män i mogen ålder/Vanhoja poikia

Redan 2015 etablerades ett nätverk av bland annat nordiska konst- och utbildningsinstitutioner för att utveckla och sprida kunskap om nya tekniska lösningar i scenkonsten. Tillsammans organiserade nätverket (som fått namnet Theatre & New Technology: Digital Solutions in Performing Arts, TNT) en serie workshops och seminarier i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Mer om TNT samt NCDP hittar du här

Tekniken öppnar upp kreativiteten
Formatet med dubbelriktad fibersändning öppnar exempelvis upp för möjligheten att även större produktioner skulle kunna fungera på mindre scener. På olika sätt kommer projektioner av orkestern på distans och scenografi skapa en ny dimension för publiken, en livenärvaro även fast delar av ensemblen befinner sig på annan plats. Att kunna överbrygga fysiska avstånd och nationsgränser kommer kunna leda till oanade samarbeten och skapar en helt ny slags kreativitet för scenkonsten. Det innebär också mindre belastning på miljön i och med färre transporter och som en följd av detta minskade rese- och boendekostnader.

Opera18 - Tekniken testas med hjälp av sång och musik
Som ett led i detta långsiktiga digitaliseringsarbete pågår under 2017-2018 projektet Opera18. Namnet till trots handlar projektet inte om opera i sig. Med hjälp av ny fiberoptisk teknik kan en fullskalig föreställning för första gången turnera i Sverige med medverkande på vitt skilda platser som ändå via tekniken samspelar med varandra i realtid. I föreställningen Opera Extravanaza handlar det om sångare och orkester men det skulle lika gärna kunna vara skådespelare eller dansare på olika scener.

I Opera18 samarbetar Riksteatern med Smålands Musik & Teater (SMOT) och Operahögskolan i Stockholm. Varje institution har sin specifika uppgift i projektet. Riksteaterns uppgift i projektet är att undersöka teknikens möjligheter för att skapa tillgänglighet med möjligheten att turnera stora musikproduktioner. Operahögskolan i Stockholm å sin sida bidrar med sångare medan Smålands Musik & Teater bistå med orkester.

Resultatet av mängder av förberedelser av alla inblandade är en överföring i realtid av två olika operor i föreställningen Opera Extravaganza som turnerar i april 2018.

Vi testar något unikt och skapar nya dimensioner
Direktsändningar från världens operascener till biosalonger i Sverige och andra länder har ju funnit i många år, tänker du kanske. Det är sant men detta är något helt annat. I just detta projekt ingår operasångare och en symfoniorkester, men projektet i sig har inget med opera att göra. Det intressant i detta läge är att undersöka tekniken bakom för att kunna visa en föreställning som befinner sig på två olika platser simultant. Faktum är att det är unikt att två medverkande kan stå på två olika platser samtidigt och interagera utan fördröjning i ljud och bild.

Det är alltså detta som kommer manifesteras genom liveföreställningar i april 2018. Då kommer den som vill att kunna vara på plats i Jönköping, Värnamo och Stockholm för se hur denna teknik fungerar i praktiken.

Digitala projekt under våren 2018
Seminarium: Scenkonst med ljusets hastighet – Digital tillgänglighet och konsten
Föreställningen Opera Extravaganza