Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

25 okt | Halmstad

Povels naturbarn - En till Show

Musikteater

LUNCHTEATER

Två av de mest självklara Povelkännarna, dottern Lotta Ramel och sonen Mikael Ramel visar med råge att det artistiska äpplet inte fallit långt från trädet. Mästarens underfundiga ordmakeri och härliga melodier utgör grunden men de sätter också sin egen prägel på föreställningen när de knäpper upp Ramel-texter och melodier. Allt väl uppbackat av basisten Backa Hans Eriksson

Producent

POVELS NATURBARN