Foto: Mats B├Ącker

Om oss

Biljetter

Biljetter kan du köpa på Technichus, Storgatan 11, Härnösand. 10-16 torsdag till söndag.

Du kan även köpa biljetter i teaterns kassa en timme innan föreställning och kan när du helst vill köpa biljetter här på hemsidan.

Härnösands Riksteaterförening

Härnösands Riksteaterförening är en fristående ideell förening med ca 400 medlemmar. I Sverige finns över 230 Riksteaterföreningar som arbetar ideellt med att arrangera teater, dans, musik och andra samtida event på den lokala scenen.

Härnösands Riksteaterförening har funnits i 50 år och är en demokratisk förening där alla medlemmar får vara med och påverka utbudet och inriktningen på verksamheten. Medlemmar i Härnösands Riksteaterförening är automatiskt medlemmar i Riksteatern och får genom ”Scenpasset” rabatterbjudanden på biljettpriset över hela landet.

Vi har två scener i Härnösand, Stora scenen med ca 500 platser och Lilla scenen med drygt 100 platser. Vi arrangerar även föreställningar för barn och ungdom tillsammans med Härnösands Biblioteks barn- och ungdomsavdelning och använder då bibliotekets scener.

Riksteaterföreningen samarbetar också med Härnösands Publikförening som arrangerar de populära Teatercaféerna, soppluncher med varierande underhållning och kaffeservering vid teaterföreställningar. Publikföreningen anordnar även Teaterresor.

Riksteaterföreningens uppgift är att arrangera föreställningar i Härnösands kommun så att alla som bor här får möjlighet och tillgång till ett så varierat utbud som möjligt, både producerat i Västernorrland och utanför länet.

Förtroendevalda

Styrelsen består av nio ledamöter och sex suppleanter.

Ordförande Karin Digné  karin@digne.se
Kassör  Anne-Marie Karlsson  annmarie.karlsson@outlook.com
Sekreterare Kicki Ekwall kicki.061117091@telia.com
Vice ordför Dan Gerell  ragnar8912.dg@gmail.com
Ledamot Per Skude skudeper@hotmail.com
Ledamot Gunilla Sundin sundgun@telia.com
Ledamot Birgitta Hedberg hedbergbirgitta03@gmail.com
Ledamot Yasmine Lundqvist yaslun57@gmail.com
Ledamot Anders Rapp anders.rapp@hotmail.com
Ersättare Stefan Olofsson stefan.olofsson789@gmail.com
Ersättare Peter Norell peter.norell@hka.se
Ersättare Anders Huldt huldt.anders@gmail.com
Ersättare Erica Sahlin erica@veradotter.se
Ersättare Annelise Nordin pianordin@gmail.com
Ersättare Lisbeth Frölander lisbeth.frolander@gmail.com
Adjungerad Helena Lindh helena.lindh@harnosand.se

Härnösands Publikförening

Publikföreningen är knuten till Härnösands Riksteaterförening och Riksteatern. Styrelsen består av 13 ledamöter (två vakanser). Föreningen arrangerar teatercaféer/soppluncher och sköter pausserveringen vid föreställningar arrangerade av riksteaterföreningen. Föreningen svarar även för pausservering vid övriga föreställningar på teatern.

Om du vill uppträda på ett café, ta kontakt med vår ordförande för information.

Styrelse Ordförande Kerstin Vikman, kerstin.wikman@gmail.com
Vice ordförande Britt Sandelin, britt.sandelin@gmail.com
Kassör Eva Mellander, mellanders@telia.com
Sekreterare Kjerstin Hansson, kjerstin.hansson13@gmail.com
Vice sekreterare Monika Lindblad, monicalindblad@hotmail.com
Ledamot Birgitta Hansson, birgitta.hanson@telia.com
Ledamot Eva Waldehagen, eva-karin@waldehagen.se
Ledamot Lena Sjöqvist, lena.sjoqvist@folkbildning.net
Ledamot Ulla Orvér, mats.orver@outlook.com
Ledamot Inger Candell, inger_candell@hotmail.com
Ledamot Margot Nordlund, margot.nordlund@outlook.com

Historik

Föreningen Härnösands Amatörteater bildades våren 1910 av några teaterintresserade personer vars ambition var att regelbundet kunna framföra amatörskådespel.

Konstituerande sammanträdet hölls på S:t Petri Logen den 10 oktober 1910. Den första styrelsen utgjordes av Axel Palm, ordförande, Beda Norberg, vice ordförande, Fabian Wållgren, sekreterare, Oscar Lagerberg, skattmästare, och Stina Edström.

Föreningen uppförde ett antal revyer och teaterföreställningar, som av recensionerna i lokalpressen att döma rönte stor uppskattning och framgång. Under föreningens första tid samarbetade föreningen nära stadens musiksällskap. Ett bekymmer för föreningen var länge bristen på en väl fungerande teaterlokal. I brist på en sådan framförde föreningen sina föreställningar i Arbetarföreningens hus. Den 8 december 1957 kunde föreningen äntligen inviga sin egen teaterlokal, Teater Katrinehill, i den gamla Lindstedtska villan på Trädgårdsgatan i Härnösand. År 1963 vandaliserades fastigheten svårt, varefter ridån tycks ha gått ner för teatersällskapet.

Härnösands Teaterförening bildades 11 november 1966 vid ett möte i Härnösands Folkets Park.

Teaterföreningens ändamål är – anordna teaterföreställningar och verka före teaterintressets bevarande och stärkande genom samarbete med andra föreningar, organisationer eller skolmyndigheter. Medverka till att förbättra teaterlokalen, stödja värdefulla lokala teaterinitiativ samt genom en abonnemangssektion bidra till att fördjupa och utvidga intresset för teater och annan kulturell verksamhet som t ex film, musik och konst. Föreningen anslöts till Riksteatern/Svenska teatern. Föreställningarna hölls i Folkets Park och Utansjö fram till 1971 när det nybyggda teaterhuset togs i bruk.

Härnösands Teaterförening har därför år 2016 firat sitt 50-åriga jubileum.

Verksamhetsberättelser och Handlingsplaner