Så hanterar EXPO: SCENKONST 2020 frågan om coronaviruset (covid-19)

Uppdaterad: 2020-03-12

De riskbedömningar som görs och de åtgärder som projektgruppen för EXPO: SCENKONST 2020 vidtar kopplat till coronaviruset baseras på myndigheternas bedömningar och rekommendationer. Projektgruppen har med anledning av läget, dagliga avstämningar och följer noggrant informationen från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

I övrigt rekommenderas följande:

· Om du nyligen varit i områden som myndigheter varnar för och känner dig sjuk (till exempel om du har feber, hosta eller en förkylning) - kontakta sjukvården, 1177 Vårdguiden.

· Personer som upplever luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber bör kontakta 1177 Vårdguiden och följa deras rekommendationer.

· Personer som har varit i ett drabbat område men är symtomfri ska vara uppmärksam på ovanstående symtom.

· Om symptom eller misstanke om symptom uppkommer, kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och handläggning.

Hjälp till med att förebygga smitta

· För att förebygga smitta ska du undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

· Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

· Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

· Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på̊ bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

· För att minska spridningsrisken föreslår vi att vi inte längre hälsar genom att ta i hand.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår