Skip to main content

Koreografen Tony Tran skapar konstnärlig Fight Club i Grängesberg

Pressmeddelande 2022-04-21

Människors komplexa relationer och beteenden, inte minst maskulinitet och våld, intresserar den
norskvietnamesiske koreografen och dansaren Tony Tran. Nu har han valts ut bland ett stort antal sökande
till att utveckla sin danskonst i Grängesbergs storslagna industrimiljö, närmare bestämt i Maskinhuset.
Dansresidenset är det första i sitt slag på orten.


– Vår dröm är att erbjuda invånarna här en massa stimulerande dansupplevelser framöver. Kulturen hjälper oss
att känna stolthet över Grängesberg och mötas på nya sätt, säger Mats Erixon, styrelsemedlem i Ludvika
Teaterförening och ordförande i Riksteatern Dalarna, två organisationer som tillsammans med Dalateatern och
Riksteatern nationellt står värdar för dansresidenset SPACE & PLACE Maskinhuset.

En fängslande plats
Maskinhuset i Grängesberg är en industrihistoriskt betydelsefull byggnad. Det var därifrån
järnmalmtransporterna styrdes fram till gruvans nedläggning 1989.
– Lokalen är lika fängslande som utmanande. Vi tror att Tony med intensiteten i hans tematik, kan göra nytta av
rymden i rummet. Dessutom kände vi att han på ett trovärdigt sätt problematiserar högaktuella frågor om våld
kopplat till maskulinitet och sexualitet, säger Janna Nolgård, projektledare för SPACE & PLACE och medlem i
urvalsgruppen.

Norskvietnamesisk koreograf
Tony Tran föddes i Norge med föräldrar som lämnat Vietnam som båtflyktingar. Han växte upp i
arbetarklassmiljö med katolska värderingar, vilket präglar hans konstnärskap. I dag är han en internationellt
verksam koreograf, intresserad av vad som formar oss på individ- och gruppnivå, psykologiskt och fysiskt.  
På Maskinhuset påbörjar Tony Tran skapandet av ett nytt verk med rörelsemönster från kampsport och
gatuslagsmål. I sin ansökan skriver han att ”arbetet hämtar inspiration från maskuliniteten och dess många
former, dess sårbarhet och hur våldet används för att upprätthålla den”.
– Jag är tacksam för att mitt nya projekt Fight Club har valts ut för residens på Maskinhuset. Jag kommer att
använda tiden till att forska, dansa och tänka, för att vidareutveckla och skapa ramarna för en koreografisk
metodik, säger Tony Tran.

Jobbar med dansare, musiker – och Grängesbergsbor
Till sin hjälp har han de fyra dansarna Ornilia Percia Ubisse, Trine Lise Moe, Victor Amel Olivares Pedersen och
Lin Van Kaam samt musikern Espen Reinertsen. Under arbetets gång ser han också fram emot att möta
Grängesbergs- och Ludvikabor, som vill bidra med sina tankar kring maskulinitet, vad det är eller vad det borde
vara.
Fakta
• Dansresidenset i Grängesberg är den första satsningen av flera inom SPACE & PLACE Dalarna, ett
samarbete mellan Dalateatern, Ludvika Teaterförening, Riksteatern Dalarna och Riksteatern nationellt.
Syftet är att etablera och utveckla nya spelplatser för dans i Dalarna, där invånare, arrangörer och
konstnärer kan lära sig av varandra.
• Nyligen efterlystes koreografer och dansare som ville arbeta i Maskinhuset. Bland närmare fyrtio
intressanta ansökningar från olika håll i Sverige, övriga Europa och även Uganda har valet fallit på Tony
Tran, koreograf och dansare från Norge.
• Tony och hans team kommer att påbörja arbetet med dansverket Fight Club i Grängesberg i maj och i
augusti. Under den senare perioden välkomnas traktens invånare till att ta del av arbetet och bidra med sina tankar.

För intervjuer eller mer information
Kontakta Janna Nolgård, projektledare för SPACE & PLACE
070-677 08 79
janna.nolgard@dalateatern.se

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår