Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Arrangörsbidrag - Små scener

I ett långsiktigt samarbete mellan de regionala Riksteaterföreningarna i Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten erbjuds här ett rekommenderat scenkonstutbud för små scener.

Det rekommenderade utbudet syftar till att underlätta för arrangörer att arrangera på nya platser, för ny publik och kanske med nya samarbetsparter i syfte att stärka publikutvecklingen inom kommunen. Det är självklart möjligt att utgå från andra föreställningar att söka medel för, stäm av innan ni bokar.

Utbudet subventioneras enligt principen att i första hand kapa kostnader för resor och boende, i andra hand kostnad för gage. Under 2024 kan arrangören erhålla upp till 5000 kr i subvention för genomförd föreställning.

Arrangörsstöd ges till resor och boende, i vissa fall även även till en del av gage, för scenkonstföreställningar. Traktamenten subventioneras alltså inte.

Följande milersättningar tillämpas:

Personbil klass 1 (högst 3,5 ton) 37,50 kr per mil
Personbil klass 2/lätt lastbil/lätt buss (högst 3,5 ton) 50 kr per mil
Tung lastbil/Tung buss (överstiger 3,5 ton) 70 kr per mil

Kriterier

  • arrangeras av eller i samarbete med en Riksteaterförening
  • bokningen bör ingå i en turné med minst tre närliggande arrangörer
  • arrangören bör ha en publikutvecklande ambition i valet av föreställning
  • ska arrangeras utanför centralort eller på centralort med färre än 3500 invånare

OBS! Ansökan ska inlämnas efter genomfört arrangemang av ansvarig Riksteaterförening och inkludera publikstatistik samt kostnadsunderlag/kontrakt.

Beslut och utbetalning sker löpande under året.

 

Sök stödet här: Formulärslänk