Skip to main content

Arrangörsbidrag

Riksteatern Jönköpings län kommer enligt beslut från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet under 2022 att hantera 300 000 kr i arrangörsbidrag för riksteaterföreningar.

Arrangemangen ska följa Region Jönköpings län för arrangörsbidrag.

Ansökningsperiod
Arrangörsbidraget går att söka från och med 1 januari för arrangemang som äger rum under perioden 1 januari – 31 december. Vi har sommaruppehåll mellan v.26-v.32, ansökningar och redovisningar som kommer in under denna period, handläggs tidigast under v.33. 

Villkor
Kulturarrangemang inom konstområdena dans, musik, teater och cirkus. Observera att ett arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i en serie räknas som ett enda arrangemang.

Arrangemanget ska

  • vara öppet för allmänheten
  • genomföras i Jönköpings län
  • helt eller delvis utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet

Hur mycket kan jag söka?

Arrangemangsbidraget kan finansiera maximalt 50 procent av gagekostnaden som en arrangör har för en grupp eller enskild person som helt eller delvis är professionella utövare. Gagekostnaden måste vara minst 7 500 kronor. Max bidragsbelopp om gagekostnaden överstiger 60 000 kronor är 30 000 kronor. Arrangemangsbidraget minskas om arrangemanget ger ett överskott som är större än det preliminära beslutade bidraget.  

En arrangör kan maximalt erhålla 100 000 kronor i arrangemangsbidrag under ett år.

De nya riktlinjerna gör det möjligt för er arrangörer att söka högre belopp samt söka för ev hyra av extern lokal. Bidragsansökan kan innefatta hyra av en extern lokal i samband med ett arrangemang, med ett maxbelopp på 4000 kr per ansökan. Denna summa räknas in i maxbeloppen ovan.

Kostnader för resor, traktamente, marknadsföring, förmedling eller andra kringkostnader för arrangemanget är inte bidragsgrundande.

Tillfälliga regler under 2022

2022 finns det också möjlighet till vinst på 4000 kr per arrangemang. Detta gäller från 1 juli och året ut.

När får jag besked?
Riksteatern Jönköping fattar ett preliminärt beslut om arrangörsbidraget. Beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som står i bidragsansökan. Slutligt beslut och utbetalning sker efter att arrangemanget är redovisat. Du kan räkna med ett beslut inom 14 vardagar från ansökningsdatum.

Region Jönköpings läns logotyp
Det är Region Jönköpings län som finansierar bidraget.  Region Jönköpings län logotyp ska tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp på regionens webbplats

Riksteatern Jönköpings läns logotyp
Vi ser gärna att Riksteatern Jönköpings län logotyp finns med i projektets kommunikation. Det är  Riksteatern Jönköpings län som handlägger och administrerar ansökan.

Logotyp Riksteatern Jönköpings län

Ansökan och redovisning?
Ansökningsblanketten ska vara Riksteatern Jönköpings län tillhanda senast 14 dagar före arrangemangets genomförande. Observera att redovisning ska in för alla arrangemang där man har biljettintäkter. Redovisning ska sändas in senast 4 veckor efter arrangemanget ägt rum. Nämnda ansökningar behandlas inte förrän redovisning kommit in.

Frågor
Anna Kjellerstedt tel: 070-0862559
Maila Anna

Utbetalningen sker till det Bankgiro som anges i redovisningen.

Arrangörsbidrag: Ansökan
Scenkonstområde
Hur ska föreställningen marknadsföras?
Målgrupp
Ange i vilka av regionens kommuner kulturarrangemanget framföras

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår