18 nov|Lund

Rollen vi ärvde

Vuxen/Dans

Om förväntningar, oskrivna regler, krav, skam och skuld. Följ dansaren Sara Ekman och musikern Sofia Söderberg i en personlig föreställning. Hur växte vi upp, hur formades vi och hur har vi förändrats genom tiden? Hur målades bilder av flickor upp i visor som vi sjöng som barn och i böcker som vi läste i skolan? Hur präglade det oss? Sara och Sofia reflekterar över sin generations bild av kvinnan och över sig själva som ofrivilliga medspelare.

Bilder