Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

DANSARR ÖST

 

På turné i Östergötland med DansARR Öst:
Föreställningen Kolonisterna, 25-28 april

KOLONISTERNA är en interaktiv dansföreställning som riktar ett kritiskt öga mot vårt gemensamma arv, som många helst glömmer och mot de koloniala strukturer som härskar i dag. Inbäddad i en satirisk atmosfär bevittnar och medverkar publiken i en studie i makt och maktmissbruk. KOLONISTERNA är en kaskad av koreografi, röst och musikaliskt samspel i en interaktiv kontext där 5 dansare intar och erövrar scenen.

KOLONISTERNA görs av dansgruppen Bobbi Lo Produktion, en svensk-dansk grupp med bas i Malmö. Läs mer om gruppen!

Turnen ingår också i den regionala satsningen Dansens Vecka, 20-29 april. Här kan man möta dansaktiviteter i länets alla kommuner.

Föreställningsdatum:

Tors 25 april kl 18.00
D-salen i Sporthallen, Åtvidaberg
Arrangör: Kultursskolan Åtvidaberg, biljett bokas via Tickster.

Fre 26 april kl 19.00
Gusums idrottshall
Arrangör/biljetter: Valdemarsviks Riksteaterförening

Lör 27 april kl 16.00
Kulturhuset Agora, Linköping
Arrangör/biljetter: Riksteatern Linköping

Sön 28 april kl 18.00
Hagebyhus, Norrköping
Arrangör/biljetter: Riksteatern Norrköping

 

Bakgrund till DansARR Öst

”DansARR Öst” är en satsning som görs tillsammans med Dans i Öst och med stöd från Region Östergötland. Satsning syftar till att bygga upp nya stabila arrangörer för dans i Östergötland. Projektet inleddes hösten 2016 med olika utbildningsinsatser och har sedan dess utvecklats.

Projektets långsiktiga mål:

  • Att det långsiktigt kommer att arrangeras fler offentliga dansföreställningar för en vuxen publik
  • Att det byggs upp ett antal nya dansarrangörer i länet, främst genom att riksteaterföreningar börjar arrangera dans kontinuerligt.
  • Att arrangörerna får tillgång till kunskap om dans och publikarbete med inriktning mot dans
  • Att arrangörerna därmed kan bredda sin publik och utbud

Vad är DansARR Öst?

DansARR Öst är en arrangörssatsning för främst scenisk professionell dans i Östergötland som drivs av dansutvcklare Anna Ljung på Dans i Öst/Region Östergötland och riksteaterkonsulent Ulf Thörn för Riksteatern Östergötland. DansARR Öst har stöd av Region Östergötland.

DansARR Öst har pågått sedan 2016 med en uppstartsfas med utbildningsinsatser för medverkande arrangörsföreningar och kommuner. Dessa utbildningsinsatser har fortsatt kontinuerligt med kompletterande nätverksträffar och även residensprojektet Möten i Dansen har krokat i DansARR Öst satsningen. Sedan 2017 har det arrangerats ett stort antal dansföreställningar i Östergötland.

Flera arrangörer

Nu är DansARR Öst inne i sin tredje fas och blir DansARR Öst 3.0!
I denna fas så kommer de ursprungliga dansarrangörerna finnas med men vi vill också bjuda in flera och ”nya” dansarrangörer att bli en del av detta nätverk så att den sceniska och professionella dansen breddas och få fler scener att dansa på. Men även att ni som dansarrangörer får ett nätverk, stöttning och kompetens. I slutändan att fler östgötar, alltså publiken får uppleva dans, arrangerade av kunniga arrangörer. Det blir därmed en breddning av kulturutbudet i länets kommuner!

Kontakta dansutvecklare Anna Ljung eller riksteaterkonsulenten Ulf Thörn om du vill veta mer.

Ladda ner blanketten för arrangemangsstöd (endast för de arrangörer som ingår i DansARR Öst).