Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Musiknod Östergötland

Musiknod Östergötland är mötesplatsen för de inom och runt det professionella musiklivet i Östergötland. Musiknod är samverkan, utveckling, gemenskap, nätverk, möjligheter, kunskap – en mötesplats mellan genrer, utövare, musikskapare, tekniker och arrangörer med musiken i fokus

Riksteatern Östergötland ingår i projektgruppen för Musiknod Östergötland som lanserades 2021. Musiknoden drivs av Östgötamusiken.

Kolla in Musiknod Östergötland.