PROJEKTET DANSARR ÖST

Bakgrund

”DansARR Öst” är en satsning som görs tillsammans med Dans i Öst och dansverksamheten inom Riksteatern nationellt och med stöd från Region Östergötland. Satsning syftar till att bygga upp nya stabila arrangörer för dans i Östergötland. Själva arrangemangen ska göras med start under 2017 men inleds redan under hösten 2016 med olika utbildningsinsatser. Långsiktiga mål:

  • Att det långsiktigt kommer att arrangeras fler offentliga dansföreställningar för en vuxen publik
  • Att det byggs upp ett antal nya dansarrangörer i länet, främst genom att riksteaterföreningar börjar arrangera dans kontinuerligt. Det krävs en kontinuitet över lång tid för att bygga upp en ny publik. För Linköpings kommun och KARIL har det tagit ca 10 år att bygga upp den stora publik som idag går på dans regelbundet.
  • Att arrangörerna får tillgång till kunskap om dans och publikarbete med inriktning mot dans
  • Att arrangörerna därmed kan bredda sin publik och utbud

Tre teaterföreningar som satsar på dans

Tre riksteaterföreningar från Östergötland ingår i satsningen. Det är:

Dessutom ingår riksteaterföreningen KARIL i Linköping i  gemensamma träffar och utbildningar eftersom de redan via Linköpings kommun är engagerade i Dansnät Sveriges turnéutbud.

Inom ramen för DansARR Öst arrangerades sju dansevenemang, varav två var Hemma hos dig med Carl Olof Berg med sammanlagt 18 ”hemmahosnedslag” med dans.

Dansscen Öst

Dansscen Öst ingår som en del i DansARR Öst och är ett försök att samla alla professionell dansföreställningar i länet till en webbplats och att i samband med detta försöka bygga upp en regional danspublik. Läs mer på hemsidan.

Residensverksamhet

Residens, d v s konstnärliga utvecklingsprojekt, är på gång i fler av kommunerna som ingår i DansARR Öst. Mer info kommer!

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår