Skip to main content

Årsmöte i pandemi

Snart väntar 2021 års årsmöten. Vi är inne i en pandemi vilket kan komma att påverka hur era årsmöten kan genomföras. På denna sida finner ni information om hur ni kan genomföra ett stadgeenligt årsmöte, alternativt vad som gäller om ni måste flytta det till längre fram på våren. 

Enligt stadgarna för en lokal riksteaterföreningen ska årsmötet genomföras innan den 31 mars.

Digitalt årsmöte
Att genomföra årsmötet digitalt är en bra lösning om man vill genomföra årsmötet inom stadgetiden, vilket vi förordar, och/eller inte har möjlighet att samla människor på en fysisk plats. 

På vår sida om digitala möten kan ni läsa om olika digitala lösningar så som Zoom, Teams och Google meet. Där finner ni också länkar till instruktionsvideos och annat som ska kunna vara till er hjälp. 

Framflyttat årsmöte 
Om ett årsmöte inte kan genomföras på utsatt tid eller om föreningen inte är beslutsmässig på årsmötet behöver föreningen kalla till ett nytt/extra årsmöte. I normalstadgarna för Riksteaterföreningar står att årsmöte ska hållas senast 31 mars. Självklart kan föreningen besluta att skjuta fram det ordinarie årsmötet med anledning av covid-19. Det är visserligen ett stadgebrott, men årsmötet har i uppgift att antingen godta eller avslå förklaringen till detta under den punkt där det avgörs om mötet kan anses stadgeenligt utlyst. Om man skjuter på mötet är det lämpligt att förklaringen också finns med i årsmötesprotokollet.

Vid besked om/kallelse till ett annat datum för årsmöte gäller enligt stadgarna att ett flyttat datum är ett nytt datum och då gäller den kallelsetid som stipuleras i stadgarna. I normalstadgarna för en riksteaterförening står att kallelse ska skickas en månad innan årsmöte eller två veckor innan ett extra årsmöte. 

Beslutsmässighet
När det kommer till beslutsmässighet så står det i riksteaterföreningarnas normalstadgar inget om antal personer för att vara beslutsmässiga. Då är det god föreningssed att minst en medlem närvarar utöver själva styrelsen för att beslut om ansvarsfrihet ska kunna genomföras. Självklart kan föreningen även själv sätta upp ett minsta antal närvarande. En rekommendation kan då vara att det på årsmötet finns minst lika många medlemmar som det finns antal personer i styrelsen.

Viktigt!
I Riksteaterns stadgar står att en riksteaterförening som bryter mot stadgar kan uteslutas av Riksteaterns styrelse. Riksteaterns styrelse har dock beslutat att ingen riksteaterförening kommer att uteslutas med anledning av framskjutet årsmöte på grund av covid-19/coronaviruset.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår