Skip to main content

Publiknätverket

Våren 2018 startades Publiknätverket. Genom Publiknätverket vill vi på ett lustfyllt sätt inspirera, berika intresset för, och öka kunskapen om Publikutveckling. Inom forumet skall vi skaffa oss verktyg att utmana gamla arbetssätt och våga prova nya vägar att nå publiken.

Vad är publikutveckling?
Publikutveckling är ett samlingsnamn för arbetet med att nå nya och vårda sina befintliga publikgrupper. Det finns många olika metoder och tillvägagångsätt för att arbeta med publikutveckling. Det viktiga är att hitta ett långsiktigt och målinriktad strategi för sin kommunikation.

Publikutveckling handlar mycket om relationen och kommunikationen mellan arrangör och publik!

Vilka är vi som träffas?
Vi som ses i Publiknätverket är representanter från den regionala föreningen Riksteatern Väst och intresseanmälda personer från de lokala riksteaterföreningarna samt från de anslutna organisationerna i regionen.

Vad gör vi när vi ses?
Under trevliga former går vi tillsammans på föreläsningar och workshops, träffar kunniga personer inom området, ser föreställningar, gör studiebesök på teatrar och hos näringslivet, samt diskuterar vad vi tycker är viktigt att utveckla i publikarbetet.

Vill du också vara med?
Maila till anna.hemstrom@riksteatern.se

Just nu har vi inga planerade träffar


Här nedan finns en checklista att ladda ner. Den kan fungera som ett första steg – använder ni alla kanaler vi har för att nå publiken? Klicka på länken för att läsa och/eller ladda ner checklistan.

Checklista publikarbete PDF

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår