Skip to main content

VASS

VASS - Scenkonst som vågar

VASS är ett samarbetsprojekt i Väst mellan Riksteatern Väst och Teatercentrum Västra. Ett projekt för att stärka relation mellan producent och arrangör samt för att sprida ”vass” scenkonst i regionen. “Vass” scenkonst i betydelsen något som är konstnärligt smalare, annorlunda, utmanande och/eller nyskapande.

VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera vass scenkonst utanför storstäderna! 

Projektet ska vara en möjlighet för riksteaterarrangörer och deras publik att med bra förutsättningar möta ny och spännande scenkonst, samt att bygga relationer med turnerande producenter. Projektet är även en möjlighet att attrahera nya publikgrupper. 

Syftet med projektet är att:

  • skapa goda relationer mellan arrangörer och producenter.
  • genom detta relationsbyggande skapa förutsättningar för högkvalitativ och aktuell fri scenkonst att spridas i regionen.
  • genom detta relationsbyggande skapa förståelse för den andra partens praktiska och konstnärliga förutsättningar.
  • både arrangör och producent skall känna ett gemensamt ansvar för bland annat publikarbete, marknadsföring, teknik/lokal, kommunikation för att arrangemanget ska bli lyckat och väl genomfört.
  • den “vassa” fria scenkonsten som produceras i väst, ska bli tillgänglig för en större och bredare publik.
  • projektet ska ligga till grund för ett långsiktigt arbete med VASS i Västra Götalandsregionen

Omgång 2

Omgång 2 av projektet är i full gång. Fyra föreningar och två producenter arbetar tillsammans för att arrangera de produktioner de valt till våren 2020. 

Föreningarna som är med:
Bollebygds Riksteaterförening
Falköpings Riksteaterförening
Creative Communications Initiative
Riksteatern Vilja Produktion - en del av Riksteatern

Producenterna som är med:
Göteborgs Dramatiska Teater - Kentaur
ReAct! - King of the Jungle

 

Har du frågor eller funderingar kring VASS kontakta anna.hemstrom@riksteatern.se

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår