Skip to main content

Arrangörsnät Cirkus i Norr

Vill du kunna boka nycirkus till din ort men tycker att det sällan ges förutsättningar för det?
Med start hösten 2021 och in i kommande 2022 görs en ambitiös projektinsats i Västerbotten och Västernorrland i syfte att skapa ett regionalt arrangörsnätverk med specifikt intresse för nycirkus-föreställningar och norrlandsturnéer.
 
Inom projektet görs utbildningstillfällen, arrangörsträffar och scoutning av framtida turnéaktivitet med turnébara nycirkusproduktioner.
Projektparter är Umeå Teaterförening, Cirkuslyftet Sundsvall, Riksteatern Västernorrland och Riksteatern Västerbotten

Vi gör detta i samverkan mellan specifikt Västernorrland och Västerbotten men andra riksteaterföreningar är naturligtvis välkomna att medverka i projektinsatser där det är möjligt.

Projektet har en publik- arrangörs och scenkonstutvecklande ambition och finansieras via medel från Kulturrådet.

Planerade aktiviteter:
3-4 september - arrangörs och teknikerutbildning Sundsvall ink föreställningen HOLY med Emil Dahl
Arrangörs och scenteknikerutbildning för samtida cirkus inom projektet Cirkuslyftet Sundsvall. Pågår lunch till lunch. Kurskostnad på 650kr samt reseersättning subventioneras av Riksteatern Västerbotten för upp till 12 deltagare från Västerbotten.

Utbildningen vänder sig till arrangörer och hustekniker i samarbete med bland annat Folkets Hus och Parker regionalt.

18 december - Arrangörsträff Umeå ink. föreställning Outlines
(läs mer om föreställningen)
Arrangörssamtal och repertoarplanering kl 13-15.30. Vi tittar på alternativa turnéförslag för kommande säsonger.
Riksteatern Västerbotten bekostar deltagarkostnad (inkl möteskostnad, middag och föreställning), därutöver färdbiljett/milersättning överstigande 20 mil för föreningsarrangör i Vb.

Syftet med nätverket är att:
- skapa kompetensökning gällande nycirkusens förutsättningar hos både arrangörer/lokalhavare och turnérande kompanier
- ge möjligheter till mindre regionala turnéer med föreställningar som kan dyka upp framöver där Umeå och Sundsvall som kraftfulla och etablerade nycirkusarrangörer kan ingå som motor
- bygga en beredskap inför Riksteaterns framtida turnéuppdrag riktat mot nycirkus som konstform

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår