Skip to main content

LÄNK 2022

LÄNK är en nationell amatörteatersatsning av Riksteatern och projektet har funnits i Sverige sedan år 2012. Inledningsvis startade projektet i England på The National Theatre, men har spridits till Sverige, Norge, Finland, Italien, Portugal och Brasilien.

Unga teaterintresserade mellan 15-20 år får tillsammans med en teaterledare repetera en nyskriven pjäs och målet är att visa föreställningen på en amatörteaterfestival under våren 2022. Det finns totalt sex nyskrivna pjäser att välja mellan och alla är utformade för att framföras av en ung ensemble. Under hösten 2021 och våren 2022 får alla teaterledare och teatergrupper möjlighet till fortbildning och teaterfördjupning, i form av workshops och regiutbildningar, med professionella teateraktörer. Riksteatern erbjuder också praktisk och konstnärlig stöttning under hela projektåret.

LÄNK passar skolor, kulturskolor, amatörteatergrupper eller ensembler som enbart startas för att genomföra detta projekt. Det är kostnadsfritt att delta i LÄNK 2022, men teaterledare och repetitionslokal krävs. 

Västerbotten och Norrbotten samverkar i projektet och har varje år en gemensam strategi och planering, gällande workshops och festival. Mer information finns på lank.riksteatern.se och där genomförs också gruppernas intresseanmälan. 

INTRESSEANMÄLAN & INFO:
lank.riksteatern.se

PROJEKTLEDNING VÄSTERBOTTEN/NORRBOTTEN:
Mikaela Östlin, Riksteatern Västerbotten
mikaela.ostlin@riksteatern.se, 070 - 863 63 59   

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår