Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

LÄNK 2024 - för unga som vill spela teater

Välkommen till Amatörteaterfestivalen Länk i Norrbotten och Västerbotten
Är du ledare av, eller ingår i en grupp av unga teaterintresserade mellan 15-20 år verksamma i Västerbotten eller Norrbotten? Då kan ni bli en av våra Länkensembler som engageras vartannat år för att delta i Länk!

Just nu är vi mitt i projektperioden inför festival våren 2024 och planerar inför workshophelg med våra fem deltagande ensembler den 25 november.

Är du intresserad av att följa projektet, gå gärna med i vår Facebookgrupp för aktiva Länkgrupper! Du kan också läsa mer om projektet på Norrbottensteaterns hemsida.

AKTUELLA DATUM FÖR 2024 Västerbotten & Norrbotten

  • Anmälningsperioden pågår från april till den 18 september
  • Digital ledarträff/kickoff 30 aug för Västerbotten & Norrbotten
  • Nationell regihelg i Stockholm för regissörer/gruppledare 14-15 oktober 2023
  • Datum för regional workshophelg 24-25 november 2023 (placering Västerbottensteatern)
  • Datum för festival 26-28 april 2024 (placering Norrbottensteatern)

Läs mer på den nationella projektwebben www.lank.riksteatern.se/lank-2024.

VAD ÄR LÄNK?
LÄNK är en nationell amatörteatersatsning av Riksteatern och projektet har funnits i Sverige sedan år 2012. Inledningsvis startade projektet i England på The National Theatre, men har spridits till Sverige, Norge, Finland, Italien, Portugal och Brasilien.

Unga teaterintresserade mellan 15-20 år kan tillsammans med en teaterledare repetera en nyskriven pjäs och målet är att visa föreställningen på en amatörteaterfestival under våren 2024. Det finns totalt sex nyskrivna pjäser att välja mellan och alla är utformade för att framföras av en ung ensemble. Under projektperioden som löper höst till vår fram till festival får alla ensembler möjlighet till fortbildning och teaterfördjupning, i form av workshops och regiutbildningar, med professionella teateraktörer från länsteater. Riksteatern erbjuder också praktisk och konstnärlig stöttning under hela projektåret.

LÄNK passar skolor, kulturskolor, amatörteatergrupper eller ensembler som enbart startas för att genomföra detta projekt. Det är kostnadsfritt att delta i LÄNK, men teaterledare och repetitionslokal krävs. 

Västerbotten och Norrbotten samverkar i projektet och har varje år en gemensam strategi och planering, gällande workshops och festival.

Mer information finns på lank.riksteatern.se och där genomförs också gruppernas intresseanmälan. Nästa ansökningsomgång påbörjas våren 2026.

PROJEKTLEDNING VÄSTERBOTTEN/NORRBOTTEN:
Riksteatern Västerbotten Inger Holmberg
Riksteatern Norrbotten Anna Björk
Västerbottensteatern Lillemor Skogheden
Norrbottensteatern Malin Falk