Skip to main content

Medlemsutveckling Västerbotten

Från och med hösten 2020 arbetar Västerbottens Riksteaterföreningar för att  för att utveckla vårt medlemsarbete.

Vi har utgått från 2019 års riksteaterkongress beslut rörande medlemsfrågorna och har under maj 2020 genomfört en inledande medlemsenkät riktad till samtliga Riksteatermedlemmar i Västerbotten som också är ett startskott för det gemensamma arbetet.

För att vitalisera medlemsarbetet i länet har Medlemsutveckling.se i samarbete med Riksteatern Västerbotten satt samman en trestegsraket för att uppmärksamma och stödja dig som föreningsaktiv i att utveckla din förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.
Tre kursdagar, tre frågeställningar:

- Vad innebär det att vara föreningsaktiv?
- Hur kan vi arbeta på andra och nya sätt för att stärka medlemsarbetet och därmed vår förening?
- Vad behövs för att vi ska klara av att gå från idé till handling?

På träffarna fördjupar vi oss i de olika stegen och varvar teorier med övningar, diskussioner och reflektion. Utgångspunkten är de medverkande föreningarnas verklighet och utmaningar. Tillsammans och med understöd i kursboken "Medlemsmodellen" diskuterar vi oss fram till hur vi kan tänka och agera kring lokalt medlemsarbete.

Några föreningstips som lyfts under utbildningen

Kurslitteratur: Medlemsmodellen

Varje förening som deltar i utbildningen erhåller 4 exemplar av boken Medlemsmodellen som används som underlag och utgångspunkt i utvecklingsarbetet. För intresse kontakta inger.holmberg@riksteatern.se

Kursdagar med Medlemsutveckling.se:

- 19 september, en heldag i Skellefteå på Medlefors konferens - kombineras med Västerbottensteaterns Arrangörsträff den 18 september, möjlighet finns att delta digitalt. Uppstart: Varför är vi en medlemsorganisation? Behöver vi våra medlemmar?

- 7 november, en digital halvdag med fokus på erfarenhetsutbyten

- Kursavslut flyttas med anledning av pandemin fram till september 2021, prel lunch till lunch Umeå. Vi tar upp bollen kring det vi hittills kommit fram till och formar det fortsatta medlemsarbete i länet och samt i respektive förening.


Fördjupningssamtal:

Tre timslånga fördjupningssamtal genomförs för att möjliggöra för ytterligare erfarenhetsutbyten och idéskapande i det lokala arbetet. Samtalen förs mellan konsulent och deltagande föreningsrepresentanter. Alla är välkomna!

10 december - Medlemskapets värde
28 januari - Medlemstrappan

12 maj - Scenpassets guldkanter - kl 14, alternativt kl 18.30 Gå till möteslänk (samma länk för bägge tiderna)


Utbildningsledare

Annika Sundh Meiling, pedagog och dipl. uttryckande konstterapeut. Annika har lång erfarenhet av att arbeta med processledning, chefsstöd och grupputveckling inom idéburen sektor.

 

 

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår