Skip to main content

Medlemsutvecklingsprojekt pågår!

Utvecklingsprogram i tre steg för dig som är aktiv i någon av Riksteatern Västerbottens medlemsföreningar

Den fråga vi ställer oss denna höst är: Hur utvecklar vi Riksteaterföreningen genom ett gott medlemsarbete?
Vi utgår från 2019 års riksteaterkongress beslut rörande medlemsfrågorna och har under maj genomfört en inledande medlemsenkät riktad till samtliga Riksteatermedlemmar i Västerbotten som också är ett startskott för det gemensamma arbetet.

För att vitalisera medlemsarbetet i länet har Medlemsutveckling.se i samarbete med Riksteatern Västerbotten satt samman en trestegsraket för att uppmärksamma och stödja dig som föreningsaktiv i att utveckla din förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Tre träffar, tre frågeställningar.

- Vad innebär det att vara föreningsaktiv?
- Hur kan vi arbeta på andra och nya sätt för att stärka medlemsarbetet och därmed vår förening?
- Vad behövs för att vi ska klara av att gå från idé till handling?

På träffarna fördjupar vi oss i de olika stegen och varvar teorier med övningar, diskussioner och reflektion. Utgångspunkten är de medverkande föreningarnas verklighet och utmaningar. Tillsammans och med understöd i kursboken "Medlemsmodellen" diskuterar vi oss fram till hur vi kan tänka och agera kring lokalt medlemsarbete.

Några av utbildningens mål:

  • Att reflektera och dela kunskaper och erfarenheter över din roll som förtroendevald/föreningsaktiv
  • Att öka lusten och förmågan att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar
  • Att få verktyg att attrahera nya målgrupper, introducera nya medlemmar
  • Att bygga en verksamhet som möter människors drivkrafter och motstånd
  • Att få stöd i att gå från idé till handling och efter utvecklingsprogrammet ha en formulerad handlingsplan för hur jobba hållbart och långsiktigt med medlemsfrågor
  • Att stödja och uppmuntra erfarenhetsöverföring och nätverkande mellan lokalföreningarna


Tid och plats:

- 19 september, en heldag i Skellefteå på Medlefors konferens - kombineras med Västerbottensteaterns Arrangörsträff den 18 september, möjlighet finns att delta digitalt. 

- 7 november, en heldag på MB i Lycksele. Möjlighet att delta över länk finns.

Gå direkt till anmälan (senast 25 oktober)

- 23 januari 2021, prel lunch till lunch Umeå. Vi avger rapport kring höstens arbetsinsatser och skapar en form för fortsatt medlemsarbete.

Boken Medlemsmodellen

Varje deltagare kommer att få ett exemplar av boken Medlemsmodellen som vi kommer att använda på olika sätt under programmet.

Utbildningsledare

Annika Sundh Meiling, pedagog och dipl. uttryckande konstterapeut. Annika har lång erfarenhet av att arbeta med processledning, chefsstöd och grupputveckling inom idéburen sektor.

 

 

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår