Skip to main content

Arrangörslyftet

Redovisningsformulär Arrangörslyftet 2021

Typ av stöd

Redovisning gäller

Arrangör


Arrangemang

Producenttyp
Konstform
Målgrupp

Resultat


Sökt belopp


Försäkran

Den som skickar in denna redovisning intygar härmed att inlämnade uppgifter är korrekta, samt är ansvarig kontaktperson.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår