Skip to main content

Covid-19 information

Samtliga restriktioner nedan hävs den 9 februari i enlighet med regeringen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer!Covid-19 pandemin fortsätter att påverka vår verksamhet. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens direktiv och anpassar oss utifrån dem.

Smittskyddsåtgärder vid våra arrangemang
Nya skärpta riktlinjer har aviserats från regeringen den 12 januari 2022 för att minska spridningen av covid-19. Detta innebär för våra arrangemang att;

  • Du ska kunna uppvisa vaccinationsbevis digitalt eller på papper. Läs mera om vaccinationsbevis nedan. Saknar du vaccinationsbevis på grund av medicinska skäl ska du ta med dig ett intyg utfärdat av din läkare där det framgår att du avråds vaccination. Vi råder dig att komma i god tid till ditt evenemang då vi räknar med att insläppen i salongerna kan ta något längre tid på grund av uppvisandet av vaccinationsbevisen.

  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd på minst 1 meter från andra sällskap. Ett sällskap får bestå av max 8 personer.

De nya riktlinjerna kommer i olika grad att påverka våra arrangemang beroende på lokal. Sker förändringar kommer dessa att meddelas från biljettförsäljaren, Entré Sundsvall.

Vaccinationsbevis
Ladda ner ditt digitala vaccinationsbevis i telefonen eller skriv ut det på papper så att du kan visa det tillsammans med giltig id-handling vid ditt besök. Säkerställ att vaccinationsbeviset är giltigt, från nedladdning gäller det i sex månader. 

OBS! Saknar du vaccinationsbevis kan vi enligt restriktionerna inte ta emot dig. För den som frivilligt väljer att inte vaccinera sig så kvarstår de särskilda råden, det vill säga att inte gå på offentliga eller privata tillställningar samt att hålla avstånd och undvika trängsel.

Om förändringar behöver göras i vår repertoar meddelas det via sociala medier, på vår- och Entré Sundsvalls hemsida. Håll utkik!

Här kan du som har vaccinerat dig med två eller fler doser ladda hem ditt vaccinationsbevis.

Om förändringar behöver göras i vår repertoar meddelas det via sociala medier, på vår- och Entré Sundsvalls hemsida. Håll utkik!

Inför besök i lokalerna
- Stanna hemma om du är sjuk
- Tvätta händerna ofta och nyttja handspriten
- Tveka inte att kontakta våra publikvärdar på plats om du har några frågor

För mer information om gällande restriktioner och för att ladda ner ditt hänvisar vi till:
www.folkhälsomyndigheten.se
www.regeringen.se
www.covidbevis.se


Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår