Skip to main content
David Winnerstam

8 nov|Tumba

Esmeralda och draken

Barn/Familj

Skolföreställning

En interaktiv föreställning om miljö och hållbarhet (för barn mellan 5 och 9 år)

Esmeralda och draken Sebastian kommer från en ö som heter Terra, denna ö representerar förhållanden som finns på vår jord, så man kan säga att det är jorden om jorden varit en ö. På ön Terra har man satt upp olika mål för att livet ska bli bättre och nu har Esmeralda fått i uppdrag att åka till Sverige och träffa barn och lärare för att få hjälp med hur de på Terra ska kunna uppnå dessa mål.

Esmeralda och draken är en interaktiv föreställning för barn i lågstadieålder och förskoleklass. Föreställningen tar på ett lekfullt sätt upp tankeställningar och funderingar kring FN:s globala hållbarhetsmål och är producerad av Långsjo: teater i ett samarbetsprojekt med Ecorado genom bidrag av Sida.

Annika Lykta

Regiöga: Maria Magdolna Beky Winnerstam
Musik: Annika Lykta
Dockmakare: Evelina Jensen
Pressbild/Affischbild: David Winnerstam
Affischlayout: Annika Lykta
Producent: David Winnerstam
Pedagogiskt material: Karin Johansson

Producent

Långsjö teater

Turnéplan