15 nov|Fagersta

Fröding Cabarén DANS BORT i VÄGEN

Musikteater Poesi

En spännande vandring i Frödings liv och diktning. Med betoning på hans speciella humor. Hans texter är ju fulla av bilder, därför finns det med en konstnär som samtidigt ger sitt skiss-förslag på hur de kan se ut.

Maria Hjalmarson och Hans Wigren förmedlar Frödings mest älskade dikter och sånger ackompanjerade av sitt positiv. Parallellt med att konstnären Lena Almgren, som är en skicklig snabbtecknare, skapar bilder av hur hon upplever dikterna och sångerna. Alltså: Fröding i Ord, Ton och Bild

Medverkande

Hans Wigren
Maria Hjalmarson
Lena Almgren

Konstnärligt team

Hans Wigren
Maria Hjalmarson
Lena Almgren
Lars Örback

Producent

HW.TEATER och FILM

Turnéplan