Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Britt Mattsson

Joe Hill

Musikteater

Sörj inte - organisera er! En berättelse om den fattiga och handlingskraftiga Gävlegrabben Joe Hill.

Musiken var en oerhörd kraft i Joe Hills liv och den kommer också att ta stor plats i Skottes föreställning. Joe Hill ville leva ett annat liv än det som fattigdomen i Gävle erbjöd. Han längtade efter något annat och köpte, för arvet efter modern, en biljett till Amerika. Klassklyftorna var inte mindre där. Han såg, sjöng, inspirerade, fann fackföreningen Industrial workers of the world och blev en av deras största diktare, sångare och samlande kraft.

Att organisera sig, strejka och vara solidariska med varandra blev ett starkt vapen mot orättvisor, uteblivna löner, dålig mat och bostadslöshet. Joe Hill tog plats framförallt för yttrandefrihet. Det är inte alltid uppskattat av överheten, som äger massmedia. När ett dubbelmord begåtts i samma stad som Joe Hill befann sig, blev han anklagad för dessa och till slut arkebuserad på fängelsegården i Utah. Vinklade nyheter i tidningarna drev på i processen.

Människor han mötte på vägen, funderingar som brytt honom, musik som han använt sig av för att få hela arbetsplatser och fängelser att sjunga - ja allt detta berättar vi om. Ett eko från förr, speglar vår egen tid med gig-jobb, korta osäkra anställningar, utnyttjande av papperslösa osv.

Skottes Musikteater
Skådespelare/musiker: Stina Zacco Andersson
Ove Andersson
Mats Jadin
Marie Skönblom
Kalle Zerpe
Sara Fridholm

Dramatiker: Emma Broberg
Regissör: Lisa Hugoson
Scenografi: Gunnar Ekman
Tekniker, scenografins: Björn Arnell och Maria Fedko

Producent

Skottes Musikteater