20 nov|Tranås

Kärlekens outgrundliga vägar

Monolog Teater

I "Kärlekens outgrundliga vägar" tar Maria Arnadottir med hjälp av berättelser, skrönor och kåserier, tag i ett bejakande och nog så intrikat ämne, nämligen kärleken och dess outgrundliga irrvägar. Det handlar om både lustiga och sorgliga och påhittade och sanna historier om denna vår starkaste drivkraft.

Efter att ha spelat berättarföreställningen "Det var som Fan" för närmare 30 teaterföreningar i landet, så kommer nu Maria Arnadottir med en ny föreställning, nu på temat "Kärlek". Föreställningen är vävd av både gamla och nya, egenupplevda och påhittade historier och skrönor. Mycket humor och mycket eftertanke. Mycket publikkontakt och en hel del improvisationer. Föreställningen spelades som sommarteater/soppteater på Orienthallen på Österlen sommaren 2015.

Medverkande

Maria Arnadottir

Konstnärligt team

Maria Arnadottir

Producent

Maria Arnadottir

Turnéplan