24 apr|Höganäs

VAR BLEV NI AV? - eller: En Svensk Hund har inga Ränder

Musik Show

Vi skrattar fortfarande! Det raljanta och briljanta i HasseåTages alster kittlar oss ännu! Varför? Är inte humor en färskvara? Kanske. Men i Svenska Ords humoresker finns något mer. En värme, en tilltro och en idé om världen -så låt oss släppa in värmen i vår tid! Låt Lindeman tala! Leve den enkla vänligheten, den redbara ståndpunkten och den snuskiga limericken!

Utifrån Svenska Ords klassiska revyer har vi åstadkommit något alldeles extra! En musikföreställning med revykänsla, med nyskrivna arrangemang för sånggrupp, och med nyskriven text, som ger ny kontext åt originaltexten! Det blir lite mer än en konsert. Det blir lite show av det hela! Och som en röd tråd löper genom föreställningen en stillsam reflektion - en naturlig följd av mötet mellan HasseåTage, och samtiden.

Medverkande

Anna-Karin Westerlund, Lisa Bodelius, Ida Lindberg, Per Mörner Ringström, David Lindberg, Gunnar Åkerhielm, Max Thornberg, Staffan Ålander

Konstnärligt team

Gunnar Åkerhielm, Anna-Karin Westerlund, Lisa Bodelius

Turnéplan