Framtidsforum

Framtidsforum – på väg mot nästa kongress

Vart fjärde år, emellan våra kongresser, bjuds föreningsrepresentanter runt om i landet till Framtidsforum. Tillsammans följer vi upp kongressbeslut och påbörjar arbetet inför nästa kongress.

Vi är halvvägs igenom kongressperioden och nu är det dags att följa upp verkställande av kongressbesluten och påbörja arbetet inför nästa kongress! Samtalen kommer ta avstamp i vår vision och det övergripande tematiken för mötena är scenkonst för alla överallt – ett jämlikt Riksteatern. Framtidsforum kommer att arrangeras för föreningsrepresentanter på ett antal orter runt om i landet i höst. Varmt välkomna önskar Riksteaterns nationella styrelse, regionala styrelser och konsulenter!

Träffar under hösten 2017

Eksjö
När: 22 oktober kl. 10.00-15.00
Var: Eksjö stadshotell, Stora torget 9, Eksjö
Sista anmälningsdag: Anmälan är nu stängd
Kontakt: Adam Starck, 076-724 84 05, adam.starck@riksteatern.se

Östersund
När: 11 november kl. 11.00-16.00
Var: Best Western Hotel Gamla teatern. Thoméegränd 20, Östersund
Sista anmälningsdag: Anmälan är nu stängd
Kontakt: Stefan Åkerman, 060-658 54 15, stefan.akerman@riksteatern.se

I samband med Framtidsforum hålls den 12 november Samordningsmöte repertoar i Östersund.

Mer information och möjlighet till anmälan finns här.

Piteå
När: 18 november kl. 11.00-16.00
Var: Nolia konferens, Olof Palmes gata 4A, Piteå
Sista anmälningsdag: Anmälan är nu stängd
Kontakt: Inger Holmberg,070-371 25 85, inger.holmberg@riksteatern.se

I samband med Framtidsforum kommer det i Piteå att erbjudas ett utökat program. Mer information och möjlighet till anmälan finns här 

Göteborg
När: 25 november kl. 11.00-16.00
Var: Comfort Hotel, Skeppsbroplatsen 1, Göteborg
Sista anmälningsdag: Anmälan är nu stängd
Kontakt: Johan Ahlsell, 076-146 33 23, johan.ahlsell@riksteatern.se

Hässleholm
När: 26 november kl. 10.00-15.00
Var: Hässleholm Kulturhus, Vattugatan 18, Hässleholm
Sista anmälningsdag: Anmälan är nu stängd
Kontakt: Elisabet Ekwurtzel, 073-399 97 45, elisabet.ekwurtzel@riksteatern.se

Uppsala
När: 2 december kl. 11.00-16.00
Var: Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala
Sista anmälningsdag: Anmälan är nu stängd
Kontakt: Anneli Olson, 072-141 26 44, anneli.olson@riksteatern.se

Regionens Hus ligger på Storgatan 27 i Uppsala, nära centralstationen. Det är ett relativt nytt hus och känns igen på sina stora fönster, reliefer av människor på fasaden och med restaurangen PONG i bottenvåningen. I närheten finns även Centralgaraget för de som kommer med bil.
Viktigt! Huset är nötfritt på grund av allergi hos medarbetare!

Örebro
När: 10 december kl. 10.00-15.00
Var: Örebro Teater, Storgatan 1, Örebro
Sista anmälningsdag: Anmälan är nu stängd. 
Kontakt: Lena Backlund, 070-338 55 91, lena.backlund@riksteatern.se

Anmälan

Vem får komma?
Framtidsforum är ett forum för förtroendevalda i Riksteatern. I de fall anställda deltar är det på grund av att de är särskilt inbjudna av nationella styrelsen och för att de har en specifik uppgift under forumet.

Anmäl dig till den ort som ligger närmast geografiskt och/eller är smidigast att resa till. Observera det sista anmälningsdatum som gäller för just din ort. Du behöver också boka din resa via Resecity innan sista anmälningsdatum. Vill du avboka din anmälan till Framtidsforum så gör detta innan sista anmälningsdatum via event@riksteatern.se eller länken i ditt bekräftelsemejl.

Transport

Riksteatern står för transport/resesätt. Av både miljö- och ekonomiska skäl rekommenderas tåg och den billigaste biljetten, som i de allra flesta fall är en icke ombokningsbar biljett. För att boka eller omboka transport kontakta Resecity innan sista anmälningsdatum. Ange namn enligt ID, mobilnummer, mejladress när du bokar samt uppge ”Framtidsforum”. Efter sista anmälningsdatum ordnar du din resebokning och står för kostnaden själv. Du/din förening står för eventuella kostnader i samband med ombokning, eller ny biljett.

Reser du med länstrafik så behöver du inte använda Resecity utan kan boka din resa själv. Du får också ersättning för resor med lokaltrafik.

Vi hoppas att du väljer att resa med länstrafiken, men om du av något skäl måste ta bilen, så samåk gärna. Milersättning/ersättning för länstrafik/lokaltrafik betalas ut mot att du fyller i ett utbetalningsunderlag samt bifogar kvitton. Alla underlag skickas till respektive regional förening (orten som du deltar i), med ansvarig konsulent som mottagare.

För dig som reser från Östergötland till Framtidsforum i Eksjö så kommer en busstransport att ordnas. Mer information och anmälan hittar du här.

Adresser för att skicka in ditt utbetalningsunderlag

Piteå
Inger Holmberg
Riksteatern Västerbotten
Kungsgatan 48, 903 26 Umeå

Uppsala
Anneli Olsson
Kulturenheten Teater,
Region Uppsala, 751 85 Uppsala

Östersund
Stefan Åkerman
Riksteatern Västernorrland
Norra Järnvägsgatan 8,
852 31 Sundsvall

Göteborg
Johan Ahlsell
Riksteatern Väst
Södra Allégatan 1B
413 01 Göteborg

Hässleholm
Elisabet Ekwurtzel
Mazetti, Bergsgatan 29
214 22 Malmö

Örebro
Lena Backlund
Riksteatern Örebro län
c/o Kultur och Ideell Sektor
Box 1613
701 16 Örebro

Eksjö
Adam Starck
Riksteatern i Jönköpings Län
Box 683
551 19 Jönköping


Boende

På grund av de långa avstånden för de nordligaste länen erbjuds hotell för deltagare i Östersund och Piteå. Dessa båda orter erbjuder också ett fortsatt helgprogram som sträcker sig över söndagen. Mer information om detta hittar du under respektive stad. Du bokar ditt hotell i samband med att du gör din anmälan till Framtidsforum. Dubbelrum bokas i första hand.

Hotell i Östersund/Piteå:
Östersund den 11-12 november på Best Western
Piteå den18-19 november på Piteå Stadshotell

Reser du från Gotland för att delta på mötet i Uppsala och behöver boende, kontakta event@riksteatern.se 

Program

 

Scenkonst för alla överallt – ett jämlikt Riksteatern
Allt som oftast har den moderna människan så fullt upp med aktiviteter i vardagen att det är svårt att hinna vara visionär, höja blicken och blicka framåt. Just därför känns det både roligt och viktigt att träffas och diskutera avgörande framtidsfrågor under höstens Framtidsforum.

Vi är nu halvvägs igenom kongressperioden och det är dags att följa upp genomförandet av de beslut vi tog på kongressen 2015 för att kunna ställa in siktet på kongressen 2019.

Det övergripande temat för höstens Framtidsforum är Scenkonst för alla överallt – ett jämlikt Riksteatern och vad det konkret innebär för Riksteaterns verksamhet.
Den övergripande tematiken för höstens Framtidsforum är Scenkonst för alla överallt – ett jämlikt Riksteatern. Vad innebär det för oss inom Riksteatern? Hur går vi från ord till handling för att nå nya målgrupper och vad innebär det konkret för våra verksamheter?

På Framtidsforum kommer engagerade förtroendevalda från olika teaterföreningar få möjlighet att träffa andra teaterföreningar och diskutera angelägna frågor. Vi kommer gemensamt under dagen att få en lägesrapport om hur långt vi kommit med besluten från den senaste kongressen. Vi kommer också få en kort och matnyttig presentation av hur den demokratiska processen inom Riksteatern ser ut samt vilka mål vi gemensamt arbetar för. Varje Framtidsforum kommer att ha samma program oavsett ort.

2015 fattades 97 kongressbeslut (bifogas) som olika delar av Riksteatern har ett gemensamt ansvar för att genomföra. Vid kongressen, som är Riksteaterns högsta beslutande organ, fattades också beslut om Riksteaterns övergripande mål (bifogas). I måldokumentet finns både själva besluten och kommentarer över status gällande genomförandet. Här finns även en kolumn där regionala och lokala föreningar har möjlighet att själva fylla i hur arbetet med kongressbesluten går där det är relevant.
Vid sidan av kongressen styrs Riksteatern av riktlinjer från regeringen (bifogas). Riksteaterns styrelse har utifrån dessa tagit fram verksamhetsinriktningen På väg mot 2020 (bifogas) och en strategi för jämlikhet och mångfald (bifogas). I verksamhetsinriktningen sammanvägs både kongressbesluten och uppdraget från regeringen. Styrelsen har i inriktningen valt att utgå från rubrikerna Scenkonst, Engagemang och Kunskapande vid beskrivningen av kommande års riktning.
Styrelsen har konstaterat att det finns behov av att förtydliga mål som strategier för att kunna utveckla såväl Riksteaterns expertroll som vår roll gällande det utökade dansuppdraget liksom jämlikhetsarbetet.

Utifrån allt det som nämnts här ovan kommer vi gemensamt på Framtidsforum att ha inspirerande och framåtblickande diskussioner kring följande:

- Vad ser vi för utmaningar och möjligheter i arbetet med ett jämlikt Riksteatern?

- Jobbar vi idag på bästa sätt för att nå ut med scenkonst till alla överallt? Om inte, hur borde vi jobba?

- Vad är/borde vara Riksteaterns roll och ansvar lokalt, regionalt och nationellt?

- Hur kan vi förtydliga och förstärka medlemskapets värde?

- Vilka krav kan vi ställa på varandra för att nå det gemensamma målet om mer publik?

Alla frågor kommer att diskuteras utifrån både den lokala, regionala och nationella verksamhetens ansvar och perspektiv.

På samtliga platser kommer Framtidsforum att ledas av verksamhetsutvecklare Charly Wassberg Borbos. Vid varje möte kommer också någon representant från den nationella styrelsen att närvara. Även om anställda konsulenter kommer att delta under dagen är det viktigt att understryka att Framtidsforum är ett forum för förtroendevalda i Riksteatern.

Anmäl dig här

Eksjö - anmälan är nu stängd
Östersund - anmälan är nu stängd
Piteå - anmälan är nu stängd
Göteborg - anmälan är nu stängd
Hässleholm - anmälan är nu stängd
Uppsala - anmälan är nu stängd
Örebro - anmälan är nu stängd


Dokument

Fråga din konsulent eller någon i din förening med tillgång till Intranätet om utbetalningsunderlag, resepolicy och Riksteaterns jämlikhetsstrategi.