Barn & Unga

Att lyckas är att ta den unga publiken på allvar

Nyskriven dramatik, musikal eller dans. Riksteatern erbjuder många olika slags scenkonstupplevelser för barn och unga. Det har vi gjort sedan 1966. Oavsett konstform väljer vi att inte moralisera, presentera enkla lösningar eller färdiga svar. Istället strävar vi efter att scenkonsten ska få ställa frågor och utmana.

Scenkonst för barn och unga sker ofta på vuxnas villkor. Det är vuxna som skriver, spelar och regisserar. Det är dessutom vuxna som producerar, marknadsför och beställer scenkonst. Därför är det viktigt för oss att ha kunskap om målgruppen och förstå den verklighet dagens barn och unga lever i för att kunna erbjuda dem intressant tematik och angelägen scenkonst.

Riksteatern tar barn och unga på allvar. Det gör vi genom att alltid utgå från barns och ungas perspektiv. Vi väljer aktivt att i våra barn- och ungdomsproduktioner se på samhället utifrån ungas synvinkel samt att spegla maktförhållandena mellan vuxna och barn.

Barn- och ungdomspubliken förtjänar hög konstnärlig scenkonstkvalitet. Det innebär i praktiken att vi strävar efter att arbeta med spännande scenkonstnärer som är angelägna att nå ut till målgruppen.

Vad har Riksteatern som andra inte har?
Här kan du läsa om vad det är som är Riksteaterns styrkor och vad som skiljer oss från andra scenkonstproducenter.

LÄNK – NYSKRIVEN DRAMATIK FÖR UNGDOMAR
Vartannat år beställer Riksteatern pjäser från professionella dramatiker för att erbjuda skolor och unga amatörensembler nya pjäser att spela. Projektet heter LÄNK och ger klasser och grupper möjlighet att både sätta upp en föreställning på sin ort samt på en professionell teaterscen.

Genom LÄNK får ungdomar i olika delar av landet kunskap om teater, skådespeleri och den professionella teaterns arbetssätt och villkor. LÄNK genomförs genom regionala festivaler runtom i landet och avslutas med en nationell festival på Riksteatern i Hallunda, Stockholm.

Kort om LÄNK
Till projektsidan för LÄNK


KULTURCREW

KulturCrew stärker demokrati och inspirerar framtidens kulturarrangörer. Projektet KulturCrew utbildar barn och unga i arrangörskap i skolor, kulturskolor och på fritidsgårdar. Varje KulturCrew får sedan ordna kulturarrangemang, exempelvis på sin skola, i sin kommun och i större regionala arrangemang.

Läs mer om KulturCrew

TEATER OCH DANS MED BARN OCH UNGA – GUIDNING OCH ARBETSMATERIAL

Att gå på teater och dans med barn och skolelever
Här kan du som lärare läsa mer om hur du på ett enkelt sätt kan förbereda barn och unga i olika åldrar inför en dans- och teaterupplevelse. Här kan du också få tips på hur du efter föreställningen kan samtala med barnen och klassen om upplevelsen.

Lärarhandledningar för föreställningar
Här kan du som lärare ta del av arbetsmaterial som Riksteatern tar fram i samband med våra aktuella uppsättningar för barn och unga.

Fortbildningsdagar för lärare
Här kan du läsa mer om Riksteaterns kompetenshöjande fortbildningsdagar för skolpersonal.


RIKSTEATERNS FÖRESTÄLLNINGAR FÖR BARN OCH UNGA (HÖSTEN 2019 –VÅREN 2020)

Blod, svett och tårar
De Passant
Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Otyper (Våren 2020)

Sista beställningsdag för arrangörer av Du har hela livet, habibi och Otyper är 15 nov 2019


ARKIV

Här hittar du bland annat arkivmaterial från det som tidigare kallades Skolscenen.
Till arkivet

VILL DU LÄSA MER?
Här finns länkar till referenslitteratur – artiklar och forskning kring barn och unga och deras kulturupplevelser för dig som vill fördjupa dig ytterligare.

KONTAKT
Beatrice Sehlin Letfors
Koordinator, Barn & Unga
Tel: 08-531 994 41
E-post: beatrice.sehlin@riksteatern.se

 

Foto: Urban Jörén. Från föreställningen Intergalactic Underwater Palace våren 2018