Detta erbjuder Riksteatern

Vi bjuder på teater i det större formatet
Vi har kapacitet att erbjuda scenkonst med en teateruppsättning som ofta består av en större specialbyggd scenografi, ett flertal skådespelare och inte sällan musiker eller specialskriven musik och avancerad ljussättning. Vi vill ge barn och unga en känsla av vad en fullödig teater- och dansföreställning kan vara. 

Nyckeln till att beröra och engagera är identifikation 
Barn och unga ska inte objektifieras utifrån vuxnas perspektiv. Vi är måna om att de barn och unga som skildras i våra produktioner ska vara aktiva subjekt och att de skildras som individer som betraktar världen med sig själva som grund.

Vi anställer bara personer som tar den unga publiken på allvar
För oss är det av största vikt att alla som är med i produktioner som riktar sig till barn och unga har ett genuint intresse för just den publiken. Vi använder oss ofta av unga skådespelare och lyfter även fram unga dramatiker och regissörer som är angelägna att nå målgruppen.

Vi anpassar oss efter publiken beroende på produktion
Ibland blir scenkonstupplevelsen bättre när publiken inte placeras i en traditionell salongssittning. Vi har lång erfarenhet av att hitta nya sätt att möta publiken, exempelvis genom att publiken placeras i själva scenografin för att skapa närhet.

Vi tar upp angelägna ämnen
Vi arbetar hårt med att presentera angelägna ämnen som berör både barn och unga.

Vi testar om det funkar
Vi kvalitetssäkrar alltid våra produktioner genom att bjuda in provpublik i de åldrar som produktionen är avsedd för. Det är viktigt för oss att vara i dialog med målgruppen för att veta om vi kommunicerar på ett begripligt och angeläget sätt.

Vi stöttar lärare och andra vuxna inför och efter scenkonstbesöket
Riksteatern erjuder ett antal pedagogiska verktyg som lärare och personal kan använda sig av före och efter scenkonstupplevelsen. Det kan handla om att på bästa sätt förbereda barn och unga inför ett teaterbesök eller om hur man kan samtala om en dansupplevelse. Det är viktigt att barn och unga får ha sina individuella upplevelser men det kan också vara bra att de får öva sig i att sätta ord på det de upplevt. Vi erbjuder också lärarhandledningar med tips på fördjupning kring ämnen som tas upp i föreställningarna.

Vi anordnar kompetenshöjande fortbildningsdagar
Varje år genomför Riksteatern uppskattade fortbildningsdagar för skolpersonal. En fortbildningsdag består av tre delar: en inspirationsföreläsning, en gemensam scenkonstupplevelse och en föreställningsanalys.

Till startsidan för Riksteatern Barn och unga

 

Foto: Urban Jörén. Från föreställningen Intergalactic Underwater Palace våren 2018