Fortbildning

Därför erbjuder Riksteatern fortbildningsdagar

Riksteatern arbetar aktivt med olika former av pedagogiskt stöd till lärare och annan skolpersonal. Vid sidan av vår handledning Att öppna nya världar genomför vi även fortbildningsdagar runt om i landet.

En fortbildningsdag är ett kompetensutvecklingstillfälle för pedagoger och lärare kring mötet mellan skolelever och den professionella scenkonsten. Syftet är att inspirera och skapa fördjupad förståelse samt ge praktiska verktyg som lärare sedan kan tillämpa i klassrummet.

Fortbildningsdagen består av tre delar:

• Inspirationsföreläsning
Inspirationsföreläsningen behandlar de möjligheter och utmaningar som uppstår när den professionella scenkonsten möter skolans värld.

• Föreställning
Den av Riksteaterns föreställningar för barn och unga som just då spelas på orten kommer att vara den föreställning som deltagarna gemensamt ser. Det är också den föreställningen som ligger till grund för den efterföljande analysen.

• Föreläsning med föreställningsanalys
Genom en specifik metod skapas möjligheter till ett fördjupat samtal kring den konstnärliga upplevelsen som går bortom det klassiska recenserandet och återberättandet. Metoden har sin grund i bildanalys och går även att applicera på andra konstnärliga uttryck, exempelvis konst och musik. Målet är att deltagarna efter dagen enkelt ska kunna tillämpa metodiken i klassrummet.

Hur anmäler jag mitt intresse?
Fortbildningsdagarna erbjuds utan kostnad till utvalda orter där Riksteaterns skolföreställningar spelas. Urvalet bygger i första hand på vilka orter som anmäler sitt intresse samt Riksteaterns strävan efter geografisk spridning i landet.
Den arrangör som är intresserad av att anordna en fortbildningsdag tillsammans med Riksteatern kontaktar regionens teaterkonsulent alternativt Riksteaterns distriktsansvariga om inte regionen har någon teaterkonsulent. Räkna med 1-3 terminers framförhållning då denna typ av arrangemang kräver såväl samordning som lokal förankring.

Har du frågor om fortbildningsdagarna?
Kontakta gärna Nadine Jazzar, koordinator, på nadine.jazzar@riksteatern.se

Till startsidan för Riksteatern Barn och unga

 

Foto: Urban Jörén. Från föreställningen Intergalactic Underwater Palace våren 2018