Fortbildning

Därför erbjuder Riksteatern fortbildningsdagar

Riksteatern arbetar aktivt med olika former av pedagogiskt stöd till lärare och annan skolpersonal. Vid sidan av vår handledning Att öppna nya världar genomför vi även fortbildningsdagar runt om i landet.

En fortbildningsdag är ett kompetensutvecklingstillfälle för pedagoger och lärare kring mötet mellan skolelever och den professionella scenkonsten. Syftet är att inspirera och skapa fördjupad förståelse samt ge praktiska verktyg som lärare sedan kan tillämpa i klassrummet.

Fortbildningsdagen består av tre delar:

• Inspirationsföreläsning
Inspirationsföreläsningen behandlar de möjligheter och utmaningar som uppstår när den professionella scenkonsten möter skolans värld.

• Föreställning
Den av Riksteaterns föreställningar för barn och unga som just då spelas på orten kommer att vara den föreställning som deltagarna gemensamt ser. Det är också den föreställningen som ligger till grund för den efterföljande analysen.

• Föreläsning med föreställningsanalys
Genom en specifik metod skapas möjligheter till ett fördjupat samtal kring den konstnärliga upplevelsen som går bortom det klassiska recenserandet och återberättandet. Metoden har sin grund i bildanalys och går även att applicera på andra konstnärliga uttryck, exempelvis konst och musik. Målet är att deltagarna efter dagen enkelt ska kunna tillämpa metodiken i klassrummet.

Hur går jag tillväga?

Fortbildningsdagen är alltid kopplad till en av de föreställningar som Riksteatern turnerar med för barn och unga. Hur många föreställningar du beställer beror på om du väljer att endast arrangera en fortbildningsdag för lärare och annan skolpersonal eller om du även vill passa på att ge skolelever på din ort möjlighet att se den aktuella föreställningen.

Din distriktsansvarige hjälper dig gärna att hitta en passande föreställning och se till att beställningen blir rätt.

När beställningen är gjord behöver du bara invänta en bokningsbekräftelse med datum. Därefter kontaktar Riksteaterns koordinator för Barn & Unga dig om hur ni kan gå vidare med arrangemanget. 


Har du frågor om fortbildningsdagarna?
Kontakta barnochunga@riksteatern.se

Till startsidan för Riksteatern Barn och unga

 

Foto: Urban Jörén. Från föreställningen Intergalactic Underwater Palace våren 2018