Lärarhandledningar

LÄRARHANDLEDNINGAR FÖR FÖRESTÄLLNINGAR

2022
Dagen efter imorgon (pdf)
Fritt fall (pdf) 
Firma Masker & Magi (pdf)
Firma Masker & Magi – sångtexter (pdf)

Tidigare lärarhandledningar

 

ATT ÖPPNA NYA VÄRLDAR

Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola, är en uppdaterad version där Karin Helander bearbetat sin originaltext om scenkonst i skolan, och Camilla Ljungdahl har kompletterat med en text om att uppleva och samtala om dans. Joanna Rubin Dranger är illustratör.

Lärarhandledningen Att öppna världar är framtagen för att ge vår skolpublik möjlighet att stanna kvar i sin upplevelse av pjäsen, reflektera och samtala om de frågor som våra föreställningar kan ge upphov till.

Samtalet efter en föreställning är precis som teatern, en resa ut i okänd mark där frågorna är viktigare än svaren. Skriften tar upp hur teater och dans kan uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll under och efter föreställningen och den professionella teaterns och dansens roll i skolan.

Att öppna nya världar finns att ladda ner som pdf och beställa som tryckt exemplar för 30 kr/st. Gratis upp till 5 ex.

Ladda ner Att öppna nya världar här (pdf)
Beställ tryckta ex. av Att öppna nya världar

Har du beställt men inte fått dina exemplar levererade?
Kontakta oss


Till startsidan för Riksteatern Barn och unga

 

Foto: Urban Jörén. Från föreställningen Intergalactic Underwater Palace våren 2018