Referenslitteratur

Dans i Stockholms stad och län (2016). Prata dans
(pdf) http://danskonsulentdis.se/accounts/13330/files/125.pdf
Hämtat 10 juni 2016.

Eklöv, Lisa (2015-04-27)
Att använda kulturupplevelser i undervisningen; varför och hur.
(www)  http://pedagogstockholmblogg.se/kulan/tag/lisa-eklov
Hämtat 10 juni 2016.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31.
Helander, Karin, ”Den var rolig och så lärde man signånting men jag kommer inte på vilket det var.” Om barnteater och receptionsstudier, I: Helander, Karin, (red) Lokus 3-4/11

Kvarnström, Kenneth (2014) YOUYOUYOU
(www) http://kulturhusetstadsteatern.se/Dans/Evenemang/YOUYOUYOU
Hämtat 10 juni 2016.

Ljungdahl, Camilla (2015a). ”DANSISTANtyckare. En rapport om barns och ungas perspektiv på dans- och cirkuskonst”. Rapport, DANISTAN, DIS/Dans i Stockholms stad och län.

Ljungdahl, Camilla (2015b). ”GO BEBIS!, Ah hallo bebis och Prassel. Om danskonst för den allra yngsta barnpubliken”. Magisteruppsats, Centrum för barnkulturforskning,Stockholms universitet.

Løkken, Gunvor, (2006). ”Toddlaren som kroppssubjekt”. I: Småbarnspedagogik. Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Stockholm: Liber.

Läroplan för förskola 1998 (reviderad 2010).

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2015).

Läroplan för gymnasieskola 2011.

Merleau-Ponty, Maurice, (1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg: Daidalos.

Sjöstedt Edelholm, Elisabet, (2011). ”Barndans/Dans för barn och unga”, I: Grönlund, Erna, Redbark, Ingrid och Ståhle, Anna Karin (red.). Danspedagogik! Ursprung, uttryck och unika minnen, Stockholm: Dans- och Cirkushögskolan

Qvarsell, Birgitta, (2012). ”Kultur och estetik i pedagogiken. Skapande kunskapsbildning och gemenskap bland barn”. I: Klerfelt, Anna & Qvarsell, Birgitta (red.), Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups

Belfiore, Eleonora & Oliver Bennett (2007). “Rethinking the social impacts of the arts”. I: The International Journal of Cultural Policy, volym 13, nummer 2.

Böhnisch, Siemke, (2010). Feedbacksløyfer i teater for svært unge tilskuere – Et bidrag til en performativ teori og analys (diss). Aarhus Universitet.

Fischer-Lichte, Erika, (2008). The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. London & New York: Routledge

Frønes, Ivar, (2007). ”On theories of dialogue, self and society. Redefining socialization and the acquisition of meaning in light of the intersubjective matrix”. I: Bråten, Stein (red.). On Being Moved: From Mirror Neuron to Empathy. Amsterdam: John Benjamin’s Publishing company.

Hernes, Leif, Os, Ellen och Selmer-Olsen, Ivar, (2010). Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Damm.

Smith Autard, M. Jacquline, (2002). The Art of DANCE in Education. York: Methuen Drama


Till startsidan för Riksteatern Barn och unga

 

Foto: Urban Jörén. Från föreställningen åååå snälla följ mig <3 <3 <3 hösten 2017