Cullberg

Scenpersonlighet och teknisk styrka

Cullberg har dansat över hela världen och är ett viktigt inslag i den internationella presentationen av svenskt kulturliv. Genom sina turnéer inom landet når Cullberg också ut nationellt med modern dans.

Kompaniet samarbetar med en mängd nationella och internationella koreografer och scenkonstnärer som skapar föreställningar för stora scener såväl som för de mindre. Cullbergs verksamhet omfattar idag också projekt och produktioner för andra platser än de traditionella scenrummen och samverkan med dansutbildningar. Birgit Cullberg grundade Cullbergbaletten (Numera Cullberg) 1967 under Riksteaterns huvudmannaskap. Kompaniet har idag 16 dansare från nästan lika många länder. Sedan starten har dansarnas scenpersonligheter och tekniska styrka varit Cullbergs kännetecken. Gabriel Smeets är Cullbergs konstnärlige ledare. Cullberg är en del av Riksteatern.

www.cullberg.com

Cullbergbaletten Plateau Effect, foto: Urban Jörén