Tillbaka till Riksteaterföreningar

Riksteatern Stockholms län

Riksteatern regionalt finns i varje län. Det är ett viktigt samverkansorgan för de lokala riksteaterföreningarna och anslutna organisationer.

Riksteatern Stockholms län och dess teaterföreningar/anslutna organisationer spelar en aktiv roll i regionens kulturpolitiska debatt och verkar för en kulturell utveckling i länet. Riksteatern Stockholms län skall vara en förbindelselänk mellan Riksteatern centralt och teaterföreningarna/anslutna organisationer och öppen för olika former av samarbeten i frågor av gemensamt intresse. Idag finns 14 teaterföreningar och 14 anslutna organisationer i Stockholms län. Riksteatern Stockholms län har ingen egen scen eller möteslokal. Vid egna arrangemang arbetar vi alltid för att lokalen vi använder ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

070-3750283

Mer information på den regionala hemsidan