Tillbaka till Riksteaterföreningar

Riksteatern Sörmland

Riksteatern regionalt finns i varje län. Det är ett viktigt samverkansorgan för de lokala riksteaterföreningarna och anslutna organisationer.

Riksteatern Sörmland är en ideell förening vars uppgift är att främja scenkonst och utveckla ett starkt arrangörsnät i länet. Riksteatern Sörmlands mål är att stödja de lokala teaterföreningarna och andra kulturarrangörer efter deras önskemål och behov, vara en resurs i frågor rörande scenkonst samt att verka för att öka unga människors inflytande och deltagande i det lokala kulturlivet.

0732515112

Mer information på den regionala hemsidan