Tillbaka till Riksteaterföreningar

Riksteatern Väst

Riksteatern regionalt finns i varje län. Det är ett viktigt samverkansorgan för de lokala riksteaterföreningarna och anslutna organisationer.

Folkrörelsen Riksteatern Väst är en av landets 21 regionala teaterföreningar och verkar som ett samverkansorgan för 31 lokala teaterföreningar och fem anslutna organisationer i Västra Götaland. Föreningen arbetar för en kontinuerlig utveckling och förnyelse med en tydlig roll att främja god scenkonst i regionen. En viktig del i detta är att väga samman samhälleliga perspektiv på scenkonstens funktioner med enskilda invånares och medlemmars intressen och behov. Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beviljar stöd per treårsperiod. Riksteatern Väst vill vara ett centra och ett nav för teater inom Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att utveckla och stötta den egna folkrörelses medlemsarrangörer, arbeta med unga arrangörer och påbörja arbetet med att föra producenter och arrangörer närmare varandra för utökat turnerande inom regionen.

0761463323

Mer information på den regionala hemsidan