Tillbaka till Riksteaterföreningar

Riksteatern Värmland

Riksteatern regionalt finns i varje län. Det är ett viktigt samverkansorgan för de lokala riksteaterföreningarna och anslutna organisationer.

Riksteatern Värmland är en samordnande intresseorganisation för de lokala teater- och arrangörsföreningarna i länet och en del av Riksteatern. Riksteatern Värmland är Teaterföreningarnas serviceorgan och svarar för utbildning av styrelser, turnéläggningar, information till media och allmänheten m.m. Riksteatern Värmland håller kontinuerligt kontakt med teatergrupper både i länet och i landet i stort. Riksteatern Värmland svarar även för turnéläggning av skolteater och teater för barnomsorgen.

070-222 96 78

Mer information på den regionala hemsidan