Tillbaka till Riksteaterföreningar

Västerviks Riksteaterförening

Riksteatern är en i allra högsta grad levande folkrörelse med över 40 000 medlemmar i 230 riksteaterföreningar. Varje förening lägger sin egen repertoar, köper in, marknadsför och arrangerar scenkonst på sin ort. Alla som är intresserade av teater, dans eller annan scenkonst kan bli medlemmar. Vill du bli medlem? Klicka på ”Bli medlem” ovan eller använd kontaktuppgifterna nedan.

Välkommen till Västerviks Riksteaterförening! Föreningen bildades den 6/11 1958 och den första föreställningen som gavs var Pygmalion år 1960. Föreningens målsättning är, enligt verksamhetsplanen, "att främja och utveckla teaterverksamheten inom den egna kommunen och se till att såväl allmänhetens som skolans och föreningslivets behov och intresse beaktas. Föreningen ska genom en så mångsidig programverksamhet som möjligt erbjuda både teater och annan scenkonst i tätorten och på platser där möjlighet föreligger". Riksteaterföreningens styrelse består idag av: Torgil Höckergård - ordförande, Sven-Olof Nilsson - vice ordförande, Margareta Gabrielsson - kassör, Camilla Lundgren - sekreterare, Maud Schubeis, Beatrice Jansson Johansson, Christina Enwall och Ulla Westberg Ersättare: Carina Karlsson, Marianne Carse och Göran Elb (Teaterskeppets representant) Revisorer: Göran Lindberg och Håkan Olovsson. Valberedningens sammankallande: Anders Hjort.

0705895338

Mer information på Riksteaterföreningens hemsida