Tillbaka till Riksteaterföreningar

Riksteaterföreningen i Olofström

Riksteatern är en i allra högsta grad levande folkrörelse med över 40 000 medlemmar i 230 riksteaterföreningar. Varje förening lägger sin egen repertoar, köper in, marknadsför och arrangerar scenkonst på sin ort. Alla som är intresserade av teater, dans eller annan scenkonst kan bli medlemmar. Vill du bli medlem? Klicka på ”Bli medlem” ovan eller använd kontaktuppgifterna nedan.

Teaterföreningen i Olofström bildades 1989 och har sedan dess kontinuerlig samverkan med ABF och KulturFritid/Olofströms kommun som var initiativtagare till bildandet. Teaterföreningen har för närvarande 30 medlemsorganisationer, bl a Olofströms kommun, flertalet politiska partier, fackförbund, PRO-föreningar och andra ideella föreningar. Teaterföreningens uppdrag som lokalförening i Riksteatern är att: - främja och utveckla all scenkonst inom kommunen - erbjuda teater och annan scenkonst genom en så mångsidig programverksamhet som möjligt - öka intresset och förståelsen för scenkonstens olika uttrycksformer - främja och stimulera amatörteater. De här målen försöker vi nå fram till genom ett gott samarbete med Riksteatern, Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Olofströms kommun, lokala organisationer, institutioner och andra kulturföreningar i Olofström. Teaterföreningen har amatörteatergruppen ”Gränsteatern” integrerad i föreningen. Vi har sedan några år tillbaka satsat på småortsprogram i våra småbyar i kommunen och det har blivit mycket uppskattat.

0454-481 29, 0733-33 72 51

Mer information på Riksteaterföreningens hemsida