Tillbaka till Riksteaterföreningar

Bromölla Musik- o Teaterförening

Riksteatern är en i allra högsta grad levande folkrörelse med över 40 000 medlemmar i 230 riksteaterföreningar. Varje förening lägger sin egen repertoar, köper in, marknadsför och arrangerar scenkonst på sin ort. Alla som är intresserade av teater, dans eller annan scenkonst kan bli medlemmar. Vill du bli medlem? Klicka på ”Bli medlem” ovan eller använd kontaktuppgifterna nedan.

Bromölla musik- och teaterförenings övergripande mål är att arrangera, förmedla och främja scenkonsten. - att erbjuda Bromöllas innevånare allsidig scenkonst, som tillgodoser olika smakriktningar - att stimulera och tillgängliggöra nyskapande scenkonst - att öka medlemmarnas engagemang och inflytande i föreningens arbete - att sprida scenkonsten också utanför Bromölla tätort - att samverka med andra föreningar/organisationer och kulturarbetare - att bidra till att synliggöra lokala kulturaktörer. Inför varje vår och höst bjuder föreningen in till ett upptaktsmöte, där aktuellt program presenteras. De flesta föreställningar spelas på Humlescenen i Humleskolan eller i Bibliotekets hörsal. Föreningens mål är att hitta samarbetspartners till olika programpunkter. Vi samarbetar också med studieförbunden. Föreningen eftersträvar en ständig dialog med publiken. Varje föreställning bedöms av publiken på en skala 1 - 6. Bromölla Musik- och Teaterförening har en samarbetsöverenskommelse med Malmö Opera.

0733149420

Mer information på Riksteaterföreningens hemsida