Tillbaka till Riksteaterföreningar

Falkenbergs Riksteaterförening

Riksteatern är en i allra högsta grad levande folkrörelse med över 40 000 medlemmar i 230 riksteaterföreningar. Varje förening lägger sin egen repertoar, köper in, marknadsför och arrangerar scenkonst på sin ort. Alla som är intresserade av teater, dans eller annan scenkonst kan bli medlemmar. Vill du bli medlem? Klicka på ”Bli medlem” ovan eller använd kontaktuppgifterna nedan.

Falkenbergs Riksteaterförening - en del av Riksteatern! Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en teater, en turnerande nationalscen. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst oavsett var man bor i landet och oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande i syfte att skapa morgondagens demokrati. Föreningen i Falkenberg har kultur- och fritidsnämndens uppdrag att arrangera professionell teater i Falkenbergs kommun. Föreningen samarbetar med Riksteatern Halland, Teater Halland, Länsteatrar, lokala kulturföreningar och kommunens bygdegårdsföreningar. Efter invigning av kommunens arenahall - Falkhallen - i januari 2010 är Falkhallens Black Box scen för de flesta större produktioner. Föreningen fortsätter samtidigt att arrangera teater utanför tätorten liksom teaterresor till närliggande orter i länet. Falkenbergs Riksteaterförenings mål är att fortlöpande erbjuda ett underhållande program av hög kvalitét. Välkommen att uppleva bra teater i Falkenbergs kommun!

070-6359426

Mer information på Riksteaterföreningens hemsida