Tillbaka till Riksteaterföreningar

Säffle Teaterförening - en del av Riksteatern

Riksteatern är en i allra högsta grad levande folkrörelse med över 40 000 medlemmar i 230 riksteaterföreningar. Varje förening lägger sin egen repertoar, köper in, marknadsför och arrangerar scenkonst på sin ort. Alla som är intresserade av teater, dans eller annan scenkonst kan bli medlemmar. Vill du bli medlem? Klicka på ”Bli medlem” ovan eller använd kontaktuppgifterna nedan.

Säffle Teaterförening bildades 2006. Vår målsättning är att arrangera 3 till 4 föreställningar per säsong. Ibland är vi väldigt seriösa och ibland mer lättsamma. Föreställningarna ges för det mesta i Medborgarhuset i Säffle men vi är också med och ordnar föreställningar över hela kommunen. Teaterresor ingår också i vårt program. Vår verksamhet finansieras idag av medlemsavgifter, publikintäkter, ett årligt kommunalt bidrag och av näringslivet. Det är styrelsens ambition att öka publikintäkterna genom aktiv bearbetning av enskilda personer men också av företag i Säffle med omnejd. att marknadsföra föreställningarna i andra kommuner runt Säffle att hitta föreställningar som lockar unga människor till teatern att samarbeta med skolan och att låta denna påverka repertoaren att samarbeta med andra kulturföreningar i Säffle och med Kulturförvaltningen i Säffle. att hitta finansiärer till verksamheten inom näringslivet och på regional nivå att med ideella insatser hjälpa till vid anordnandet av föreställningarna att ge skådespelare och andra medverkande en god service och ett gott bemötande

070-757 47 15

Mer information på Riksteaterföreningens hemsida