Tillbaka till Riksteaterföreningar

Robertsfors Teater & Musik

Riksteatern är en i allra högsta grad levande folkrörelse med över 40 000 medlemmar i 230 riksteaterföreningar. Varje förening lägger sin egen repertoar, köper in, marknadsför och arrangerar scenkonst på sin ort. Alla som är intresserade av teater, dans eller annan scenkonst kan bli medlemmar. Vill du bli medlem? Klicka på ”Bli medlem” ovan eller använd kontaktuppgifterna nedan.

Robertsfors Teater & Musik är en del av Riksteatern. NU LADDAR VI FÖR EN NY SPÄNNANDE TEATERSÄSONG. Kolla nedan vår reportear. Teaterföreningens mål är att erbjuda en blandad reportear för kommunens innevånare. Föreställningarna ska spelas i de byar som kan erbjuda lokaler som fyller de krav som teatergrupperna ställer. Föreställningarnas antal brukar vara ca 20 st per år. Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Vår vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. Biljettbokning: www.tickster.com

070 - 304 78 56

Mer information på Riksteaterföreningens hemsida