Sponsorer

Riksteatern och sponsring

Riksteatern tror inte bara på en logga på en affisch utan på en gemensam samarbetsplan och kommunikationslösning som tar hänsyn till bådas behov. Vi vet att det leder till att vi kan fokusera resurser och krafter på det sätt som ger båda parter störst nytta. 

MTAB

MTABSpecialister på teater- och konserttransporter
MTABs avdelning för Turnéservice transporterar och hanterar kompletta teaterproduktioner, turnétransporter, symfoniorkestrar och scenuppbyggnader. Vi bistår också med teknisk support och scenuppbyggnader.

Just-in-time
När det gäller teater och konsertarrangemang så handlar det om att komma i tid. Och då handlar det inte om timmar, utan minuter. Det vet vi av lång erfarenhet och därför är alla transportuppdrag noggrant inplanerade och säkerställda med hög back-up-service. Genom våra globala nätverk hanterar vi även internationella turnéer.

Specialutrustade bilar
MTABs största konsertbil lastar 115 kubikmeter och är specialutrustad för att snabbt och effektivt kunna lasta och lossa scendekorer och konsertutrustning. I fordonsparken ingår flera specialbyggda trailers samt lastbilar i olika storlekar, alla givetvis utrustade med värmeaggregat.

Våra kunder
Vi transporterar föreställningar åt bland andra Riksteatern, Dramaten och Sveriges Dansnät. Och vi arbetar sedan flera år åt Sveriges Radios Symfoniorkester, Rikskonserter och Stockholms Filharmoniska Orkester. Genom våra globala nätverk hanterar vi även internationella turnéer.

Kontakta MTAB
Om du har behov av Nordens ledande specialisttransportföretag
för dina ömtåliga och värdefulla produkter, kontakta:
Johannes Fors
08-54 600 131
johannes.fors@mtab.se

www.mtab.se

Riksteaterns erbjudande:
Vi erbjuder våra samarbetspartners en stark plattform för varumärkesbyggande, kommunikation, försäljning och möten med Riksteaterns målgrupper, medlemmar och samarbetspartners över hela landet.

Kontakt:
Hör av dig till oss för att få en personlig presentation av Riksteaterns verksamhet och möjligheter.

Johan Mattsson
Affärschef
Tel: 08-531 99 433
Mobil: 073-063 66 12
johan.mattsson@riksteatern.se