Styrelse och ledning

Så styrs Riksteatern

MEDLEMMARNA
Mer än 40 000 scenkonstintresserade personer är medlemmar i en lokal riksteaterförening. De äger organisationen. Om du blir medlem i en riksteaterförening blir du också delägare i en av världens största teatrar. I sin lokala riksteaterförening beslutar man till exempel vid årsmötet om verksamhetsplan och utser styrelse.
Bli medlem

KONGRESSEN
Riksteaterns högsta beslutande organ äger rum vart fjärde år. Då träffas ombud från riksteaterföreningarna för att tillsammans besluta om mål och riktlinjer. Man väljer också styrelse för kongressperioden.

Kongressen utser även tre förtroendevalda revisorer för mandatperioden:
Gudrun Molander, sammankallande
Hans-Gösta Hansson
Yngve Lindmark

Revisorerna nås på revisorer@riksteatern.se

Läs mer om kongressen

STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP
Riksteaterns nationella styrelse utses av kongressen, och driver verksamheten efter kongressens beslut. Styrelsens ordförande utses av Regeringen. Styrelsen utser VD och styr genom VD organisationen med anställda inom Riksteatern. Styrelsen tar fram mål för verksamheten och Riksteaterns budget.

Riksteaterns styrelse

Ordförande utsedd av regeringen:
Karin Thomasson

Ledamot utsedd av regeringen:
Osiel Ibáñez

Ersättare utsedd av regeringen:
Niga Hamasor

Ordinarie ledamöter utsedda av kongressen:
Kristina Grubbström, Arvidsjaur (vice ordförande)
Maria af Klintberg, Grödinge
Jonas Arulf, Everöd
Åsa Hoang, Kalmar
Daniel Jönsson, Halmstad
Ann-Cathrin Larsson, Örbyhus
Åsa Lindström, Nordmaling
Sergei Muchin, Stockholm
Helge Sjödin, Sundsvall
Johannes Sundelin, Gällivare

Ledamot utsedd av Riksteaterns personal:
Holger Tistad

Ersättare utsedd av Riksteaterns personal:
Nils Ryding Abelli

Adjungerad ledamot:
Magnus Aspegren

Fyllnadsval:
1. Adam Knapasjö, Åby
2. RosMarie Jönsson Neckö, Markaryd
3. Gunnar Rindå, Nälden
4. Bo Westerholm, Alingsås

Riksteaterns ledningsgrupp

Ledningsgruppen:
Magnus Aspegren (VD)
Dritëro Kasapi (teaterchef)
Mia Larsson (danschef)
Anette Majoros (personalchef)
Petra Weckström (teknisk chef)
Christine Engdahl (administrativ chef)
Maureen Hoppers (kommunikationschef)

Konstnärligt ansvariga:
Malin Axelsson, konstnärlig ledare Barn och unga
Cecilia Suhaid Gustafsson, konstnärlig ledare Dans
Mindy Drapsa, konstnärlig ledare Riksteatern Crea
Gabriel Smeets, konstnärlig ledare Cullbergbaletten


RIKSTEATERNS VISION & ÖVERGRIPANDE MÅL 2015-2019
Beslutades på kongressen och ligger till grund för hur arbetet planeras lokalt, regionalt och nationellt.
Riksteaterns vision & övergripande mål (pdf)

RIKTLINJER
Den ideella organisationen Riksteatern får ett anslag från staten. Med bidraget från Kulturdepartementet följer ett uppdrag i form av riktlinjer från regeringen för vad man vill att Riksteatern ska göra för dessa medel.
Riktlinjer 2022 (pdf)

KOMMUNALA OCH REGIONALA AVTAL
Regionalt eller lokalt kan det finnas avtal med till exempel landsting eller kommun som – på samma sätt som regeringens regleringsbrev påverkar den nationella verksamheten – påverkar arbetet regionalt och lokalt. Den regionala dialogen är alltmer betydelsefull genom samverkansmodellen som är det nya sätt som kulturpolitiken planeras regionalt i Sverige.

SÅ BESTÄMS RIKSTEATERNS REPERTOAR
Repertoaren läggs av vår teaterchef, danschef och de konstnärliga ledarna för Riksteatern Crea (fd. Tyst Teater), Barn och Unga samt Cullbergbaletten. Riksteaterns dramaturgiat tar emot och sätter sig in i alla förslag till repertoaren, och de potentiella produktionsidéerna utvecklas därefter i nära dialog med konstnärer, samarbetspartners samt våra medlemmar och teaterföreningar.

Förslag till repertoaren, teater:
Maila till dramaturgiatet@riksteatern.se

Förslag till repertoaren, dans:
Maila till dans@riksteatern.se


Foto: Fredrik Sjöberg, från Riksteaterns kongress 2015.