Verksamhet

En smart organisation för scenkonst

Hos Riksteatern jobbar konstnärer, teaterföreningar och samarbetspartners tätt ihop. En smart scenkonstorganisation med publiken i fokus. Riksteatern tar ett tydligt konstnärligt initiativ där delaktighet och medskapande är viktiga områden att utveckla.

Riksteatern har en bred och mångfasetterad verksamhet som sträcker sig från norr till söder och långt utanför Sveriges gränser. Här finns en internationell och interkulturell verksamhet där teater, dans och annan scenkonst fungerar som verktyg för att skapa länkar mellan det lokala och det globala.

Riksteatern Barn & Unga
Riksteatern startade 1966 som första institution en egen verksamhet för barn och unga. I verksamheten finns såväl föreställningar, projekt som lärarhandledningar. Vi möter framförallt den unga publiken i skolan, och vårt mål är att barn skall möta nutida scenkonst i alla dess former, över hela landet.

Riksteaterns dansverksamhet organiseras genom en dansavdelning med två underliggande enheter, Cullbergbaletten och dansenheten.

Riksteatern Tyst Teater
Med över trettio års erfarenhet av att producera scenkonst på svenskt teckenspråk erbjuder Riksteatern genom Tyst Teater dessutom ett unikt utbud av scenkonst, seminarier och workshops för både hörande och döva.

Riksteatern samarbetar över region- och ortsgränserna, vilket främjar scenkonsten i landet.


Riksteaterns samarbeten
Riksteatern samarbetar med flera olika organisationer och teatrar. Vi ingår dessutom i internationella nätverk för interkulturell dialog och internationell samverkan.

Länsteatrarna i Sverige
Riksteatern och landets sjutton länsteatrar påbörjade i slutet av 2005 ett flerårigt samarbete för att stärka scenkonsten i hela landet. Samarbetet innefattar såväl repertoar som frågor kring arrangörskap och strukturer inom scenkonstområdet.

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Samarbetet mellan Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Riksteatern är mångårigt och har bidragit till en positiv samverkan mellan de två organisationerna. Därför har Riksteatern undertecknat en avsiktsförklaring med SDR. Vi ska tillsammans främja visionen av en dynamisk kultur där språk utvecklas och stärkas. Särskilt fokus ska läggas på teckenspråk.

Den gemensamma ambitionen är att stärka teckenspråket inom samhället i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. SDR och Riksteatern tror starkt på att främjandet av teckenspråk berikar den konstnärliga och demokratiska arenan i Sverige.
www.sdr.org