Pressmeddelande: Ny kommunikationschef på Riksteatern

Ny kommunikationschef på Riksteatern

Maureen Hoppers blir Riksteaterns nya avdelningschef för förening, försäljning och kommunikation. Hon tillträder tjänsten den 10 december. Maureen Hoppers arbetar idag på Axfoundation med särskilt fokus på integration & mångfald. Hon har tidigare bland annat arbetat som kommunikationschef på Mångkulturellt Centrum.

– Riksteatern lyckas kombinera det nationella uppdraget, det ideella engagemanget och ett mångfaldsperspektiv. Med alla engagerade föreningar och kunniga medarbetare är Riksteatern en fantastisk folkrörelse som jag ser fram emot vara med och utveckla vidare, säger Maureen Hoppers.

Som avdelningschef för förening, försäljning och kommunikation på Riksteatern kommer Maureen Hoppers att ingå i ledningsgruppen.

I Maureen Hoppers har Riksteatern rekryterat en avdelningschef för förening, försäljning och kommunikation som på ett engagerat sätt kommer kunna bidra till att vidareutveckla Riksteatern som folkrörelse. Hennes erfarenhet av jämlikhets- och mångfaldsarbete kommer att vara en stor tillgång för Riksteaterns fortsatta arbete med att skapa scenkonst som når ut och engagerar så många som möjligt, säger Magnus Aspegren, vd Riksteatern 

Maureen Hoppers har arbetat med internationell mobilitet, breddad rekrytering samt mångfalds- och integrationsfrågor i snart 20 år. Mellan 2013 och 2015 var hon kommunikationschef på Mångkulturellt Centrum. Hon har även arbetat på Svenska Institutet med kommunikation och varumärkesbyggande, i nära samarbete med UD, svenska högskolor och svenska företag i utlandet. Maureen Hoppers har länge varit engagerad i CinemAfrica och sitter bland annat i styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola.

För mer information:

Emma Englund
Press- och PR-ansvarig
Tel: 08-531 99 408
Mob: 070-637 5940
E-post: emma.englund@riksteatern.se

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Närmare 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Tyst Teater producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullbergbaletten är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Pressmeddelandet skickades ons 2018-11-14 16:00

Till startsida Press

Foto: Linda Prieditis