Pressmeddelande: Södra Teatern får ny ägare

Södra Teatern får ny ägare

Verksamheten Södra Teatern AB och fastigheten Mosebacke 10 förvärvas av fastighetsbolaget Maelir AB. Maelir AB har för avsikt att driva Södra Teatern vidare i linje med hur verksamheten ser ut idag. Södra Teatern ska fortsätta att vara en mötesplats för kultur, mat, nöje, scenkonst, klubbar och konserter.

I oktober 2017 beslutade Riksteaterns styrelse att sälja fastigheten Mosebacke 10 (Södra Teatern) i Stockholm. Då de flesta buden tidigt indikerade att många intressenter också var intresserade av verksamheten beslutade styrelsen att också beakta dessa bud. Efter slutlig budgivning ser nu styrelsen att den bästa lösningen för Södra Teaterns fortsatta utveckling är att avyttra både fastighet och verksamhet.

Riksteaterns mycket tydliga vision är att arbeta för scenkonst för hela vårt land. Detta uppdrag grundar sig på att Riksteatern är en folkrörelse som består av 230 föreningar som framför allt har sin verksamhet utanför storstäderna, säger Magnus Aspegren, vd för Riksteatern.

Riksteatern har sedan 1972 haft i uppdrag av regeringen att driva verksamheten på Södra Teatern. År 2000 köpte Riksteatern fastigheten Mosebacke 10 från fastighetsbolaget Vasakronan. Då Riksteatern inte har som uppdrag att äga och förvalta fastigheter fattade därför styrelsen den 15 juni i år beslut om att sälja både verksamheten och fastigheten till fastighetsbolaget Maelir AB. Detta för att Riksteatern tydligare ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet, scenkonst för alla överallt samt att ge den nya ägaren möjlighet att förvalta Södra Teatern som en helhet.

Redan 2013 valde Riksteatern att bilda ett dotterbolag där målsättningen hela tiden varit att bli en självständig aktör. Tack vare nuvarande lednings framgångsrika arbete är idag Södra Teatern en attraktiv spelplats för scenkonst, mat, klubb, kultur och nöje. Detta gör att verksamheten tillsammans med fastigheten nu också blivit attraktiv för annan aktör att förvalta och utveckla vidare. I Maelir AB ser vi en aktör som kommer att jobba långsiktigt utefter det som under generationer byggts upp och de har en tydlig målsättning att driva verksamheten vidare i linje med hur den ser ut idag, säger Berit Högman, ordförande för Riksteatern.

Förvärvet kommer att ske i sin helhet den 31/8. Under rekryteringen av ny vd efter Ingmari Pagenkemper går nuvarande marknadschef Johanna Carlberg in som tf VD.

Vi är oerhört stolta och glada att ha fått möjligheten att förvärva Stockholms bästa nöjes- och kulturpalats, Södra Teatern och Mosebacke. Vår ambition är att driva verksamheten vidare helt i linje med dagens verksamhet där mat, nöje, scenkonst, klubbar och konserter står för ett innehåll som skapar den unika profil som Södra Teatern har, -En sund och hållbar verksamhet på en av Stockholms vackraste platser säger Maelir AB’s ägare och VD Jakob Johansson i en kommentar till förvärvet.

Södra Teatern har varit en scen för många av Riksteaterns produktioner och kommer även i framtiden att vara en scen för föreställningar och sammankomster.

För mer information: 
Anna Gerdin
Press- och PR-ansvarig 
anna.gerdin@riksteatern.se
Tel: 070- 637 59 40

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Närmare 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Tyst Teater producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Södra Teatern AB är ett dotterbolag till Riksteatern och Cullbergbaletten är också en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Pressmeddelandet skickades TIS 19 JUNI 2018 14:00

Till startsida Press